aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Janusz Chodasewicz

Radni Kamiennej Góry stwierdzili dzisiaj (wtorek, 28 lutego) wygaśnięcie mandatu radnego Janusza Chodasewicza. Decyzja to wynik ustaleń komisji regulaminowej dotyczących miejskich ogłoszeń drukowanych w tygodniku kierowanym przez radnego.

Na dzisiejszą sesję przyszło kilkunastu mieszkańców. Wśród nich Małgorzata Krzyszkowska i Artur Zieliński.

Radni z komisji regulaminowej stwierdzili, że od grudnia 2014 do czerwca 2016 miasto zleciło spółce Alfa, wydawcy Regionalnego Tygodnika Informacyjnego, publikację ogłoszeń. Za tę usługę Alfa wystawiła 6 faktur. Dodatkowo cztery faktury (w 2016 i 2017 roku) wystawiła miastu firmy Media-Reklama-Wydawnictwa Janusz Chodasewicz.

Po analizie orzeczeń sądowych i konsultacjach z Urzędem Wojewódzkim komisja regulaminowa wystąpiła o przygotowanie stosownej uchwały. Według zapisów z tego dokumentu były dwa powody wygaszenia mandatu radnego. Pierwszy to naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy (dotyczy firmy Media-Reklama-Wydawnictwa) oraz z powodu zarządzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy (spółka Alfa).

Składając wyjaśnienia J. Chodasewicz próbował udowodnić radnym, że zajmują się niewłaściwą sprawą. Powinni zajmować się dobrem miasta i odwołaniem burmistrza Krzysztofa Świątka. Wygaszenie mandatu to według radnego sprawa polityczna, efekt intrygi, zlecone ogłoszenia to tylko pretekst, w rzeczywistości chodzi o niewygodne pytania. Przedstawiając wnioski po zeszłorocznej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz corocznych ocen wykonania budżetu, wskazywał na błędy popełnione przez K. Świątka. Doszedł do wniosku, że burmistrz nie potrafi zarządzać funduszami publicznymi.

Przechodząc do sprawy ogłoszeń, stwierdził, że urzędnicy zlecili mu 4 ogłoszenia. Według J. Chodasewicza ich publikacja nie była naruszeniem przepisów. Radny uzasadniał, że były to zlecenie incydentalne, nie prowadzi działalności na mieniu gminnym. Gdyby przyjąć interpretację komisji radnym nie mógłby być taksówkarz, który wystawi fakturę za transport urzędnika, sprzedawczyni, która sprzeda urzędowi paczkę paluszków, czy tłumacz współpracujący z urzędem. Gdyby jednak uznać, że doszło do naruszenia prawa to winni są urzędnicy i burmistrz, którzy zlecili ogłoszenia. To oni złamali prawo.

Podsumowując wystąpienie J. Chodasewicz stwierdził, że może radni powinni zająć się wygaszeniem mandatu burmistrza, a nie jego.

Radny Andrzej Jasiński wyjaśnił, że jako tłumacz nigdy nie wystawił urzędowi faktury i nie otrzymał wynagrodzenia.

Skarbnik, tłumacząc cytowane przez J. Chodasewicza zapisy z dokumentów RIO, przypomniała, że gdyby zastrzeżenia były poważne, to ta instytucja rozpoczęłaby procedurę prawną związaną ze złamaniem dyscypliny budżetowej. Przypomniała, że wykonanie budżetu co roku otrzymuje pozytywną opinię RIO.

Krzysztof Świątek przypomniał J. Chodasewiczowi, że ten często narzekał na brak zleceń z urzędu. Nawet na sesji burmistrz ostrzegał radnego, że nie może mu zlecać publikacji ogłoszeń.

Jerzy Zapolski przekazał radnym list z poparciem J Chodasewicza podpisany przez ponad 200 osób.

Bogdan Wągrowski, przewodniczący komisji regulaminowej, przypomniał, że J. Chodasewicz przez pół roku domagał się informacji o zleceniach dla innych mediów. Gdy je dostał, burmistrz uzupełnił dane również o zlecenia dla firmy radnego. Dopiero wtedy komisja dowiedziała się o takich zleceniach i miała 30 dni na wyjaśnienie sprawy. W działaniach komisji nie ma polityki, tłumaczył B. Wągrowski – Sam się Pan zakiwał – ocenił działanie J. Chodasewicza.

Za wygaszeniem mandatu był 10 radnych, 6 było przeciwko, 3 wstrzymało się od głosu. Sam zainteresowany nie głosował.

Podjęcie uchwały nie kończy procedury. Dokument trzeba teraz doręczyć radnemu. Przewodniczący H. Różański zaproponował, aby radny poczekał na uchwałę po sesji. J Chodasewicz oświadczył, że już wychodzi. Po doręczeniu radny będzie miał 7 dni na skierowanie sprawy do sądu. Procedura pozwala na przejście przez dwie instancje.

REKLAMA