aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna Góra

Przesuwa się termin budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Szarocinie. Obecna propozycja zakończenia prac to 2019 rok.

Chodnik ma być budowany przez zarządcę drogi, Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, przy 50% udziale gminy. Samorząd już w zeszłym roku był finansowo przygotowany do tej inwestycji. Zabezpieczył 260 tys. zł. Na prośbę DSDiK inwestycja przesunięta została na 2017 rok. W budżecie gminy są na to pieniądze.

Okazało się jednak, że inwestycja będzie dużo droższa. Z kosztorysu wynika, że budowa 1,1 km chodnika z utworzeniem kanalizacji deszczowej i zatoczek autobusowych ma kosztować ponad 2 mln zł. DSDiK zaproponowała ogłoszenie w tym roku przetargu i wykonanie zadania w latach 2018/19. Warunkiem jest utrzymanie dofinansowania z budżetu gminy w wysokości 50%.

Radni gminy zapoznali się z propozycją DSDiK na posiedzeniu połączonych komisji i zgodzili się na nowe warunki.

REKLAMA