aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - policja

Dzisiaj (środa, 10 lutego) odbyły się konsultacje społeczne poprzedzające przygotowanie mapy zagrożeń bezpieczeństwa powiatu kamiennogórskiego.Mapy powstają dla każdego powiatu w Polsce. Stworzone zostaną również mapy wojewódzkie i ogólnopolska. Dokumenty powstają w oparciu o dane zgromadzone przez policję. Mają pomóc w identyfikowaniu zagrożeń i przeciwdziałaniu im.

Konsultacje rozpoczęły się od przedstawienia informacji o stanie bezpieczeństwa w ubiegłym roku. Okazało się, że policjanci zanotowali mniej przestępstw niż w roku 2014. Odpowiednio 726 i 912. W niektórych typach przestępstw odnotowano jednak wzrost liczby zgłoszeń. Dotyczy to kradzieży samochodów (wzrost z 14 do 23) oraz przestępstw z uszczerbkiem na zdrowiu. Spadła również ilość zgłoszonych wykroczeń.

Na drogach na terenie powiatu kamiennogórskiego doszło w 2015 roku do 35 wypadków drogowych, w których zginęło 6 osób. W 2014 roku były 34 wypadki i 9 ofiar śmiertelnych.  Najbardziej niebezpieczne odcinki dróg to fragment ul. Jeleniogórskiej - drogi krajowej nr 5 - w Kamiennej Górze między dworcem a ul. Nadrzeczną oraz drogi wojewódzkiej 367 między Kamienną Górą a Szarocinem.

Zgromadzone dane wykorzystane zostaną do przygotowania mapy bezpieczeństwa. Uczestnicy konsultacji zaproponowali, aby informacje te zostały naniesione na mapę powiatu, co pozwoli na określenie najbardziej niebezpiecznych miejsc.

Gotowe mapy prezentowane mają być na stronie internetowej policji, pozwolą na zapoznanie się mieszkańców z poziomem bezpieczeństwa.

Kamienna Góra - policja

 

REKLAMA