aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Rządowy program Leki 75+ funkcjonuje od 1 września 2016 roku. Wciąż jednak program budzi dużo wątpliwości. Wykaz bezpłatnych leków zawiera ponad 1120 preparatów z 68 substancjami czynnymi. W krótkim poradniku postaramy się wyjaśnić najważniejsze kwestie.Kto może wypisać receptę na bezpłatne leki w ramach programu?
W obecnym uwarunkowaniu prawnym jedynie lekarz lub pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Pacjenci leczący się u specjalistów muszą udać się do swojego lekarza ogólnego w celu przepisania bezpłatnych leków. UWAGA! Lekarz specjalista musi wydać informacje pisemną dla lekarza kierującego. 

Jak otrzymać bezpłatne leki?
Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:
- wiek ? ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia). Leki można uzyskać dopiero po dniu 75 urodzin.
- recepta ? litera S wpisana w polu ?kod uprawnień dodatkowych?
- wykaz ? potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.

Czy trzeba zgłaszać prawo do bezpłatnych leków?
W przychodniach gdzie lekarze wystawiają recepty komputerowo zazwyczaj uprawnienia są nadawane automatycznie.

Jakie leki są bezpłatne?
Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub 50%. W wykazie znalazło się 68 substancji czynnych, w tym 6 cząsteczek z ryczałtowym poziomem odpłatności. Leki umieszczone na wykazie pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%.
Pełen wykaz bezpłatnych leków znajduje się na stronach Ministerstwa Zdrowia ? kliknij http://75plus.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/10/zalacznik-do-obwieszczenia-1-75-plus.pdf

Więcej o programie Leki 75+ - kliknij tutaj

Więcej informacji z cyklu Twoje zdrowie


NZOZ Rodzina Kamienna Góra

Cykl artykułów Twoje zdrowie powstaje we współpracy z przychodnią NZOZ Rodzina, ul. Kościuszki 6, Kamienna Góra.
W przychodni przyjmują lekarze ogólni, pediatrzy oraz specjaliści ?na NFZ?.
tel 75 743 28 93 lub 75 743 31 13
więcej informacji o przychodni: www.nzozrodzina.org lub https://www.facebook.com/rodzinakg

REKLAMA