aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Lubawka, sesja, honorowi obywatele

Pięć osób otrzymało tytułu Honorowych Obywateli gminy Lubawka. Pierwsze tytuły wręczone zostały na sesji rady. To pierwsza taka uroczystość w historii miasta.

Uroczysta sesja zorganizowana została w sali posiedzeń w ratuszu. W radzie zasiada 15 osób, w obradach uczestniczyło tylko dziesięcioro. Radni jednogłośnie przyznali tytułu honorowych obywateli pięciorgu mieszkańców gminy.

Pierwszą wyróżnioną osobą została Wanda Zabiegło, radna 5 kadencji, przewodnicząca rady, działaczka społeczna.
Kolejny nagrodzony to ksiądz kanonik Stanisław Kowalski. Proboszcz parafii w Chełmsku Śląskim pełni tę funkcję od 2005 roku. Zaangażował się w odnowienie kościołów w Chełmsku Śląskim i Okrzeszynie. Do tej pory pozyskał na ten cel 1,5 mln zł. Angażuje się w życie lokalnej społeczności.
Trzecia uchwał dotyczyła Ireny Wyciślik, poetki, pisarki, reżysera teatralnego. Nagrodzona angażuje się w działanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz miejscowych grup teatralnych.
Honorową obywatelką gminy została również Teresa Sobala. Prezes stowarzyszenia na rzecz rozwoju Chełmska Śląskiego jest pomysłodawczynią i realizatorką Jarmarku Tkaczy Śląskich. Stworzyła zespół Kwiatuszki Lnu. Kultywuje tradycje tkackie.
Piąty tytuł radni przyznali Danucie Suchwałko. Nagrodzona stworzyła Koło Gospodyń Wiejskich w Chełmsku Śląskim oraz zespół Zgoda. Zainicjowała konkurs palm wielkanocnych, który organizowany jest do dzisiaj. Była radną dwóch kadencji.

Wanda Zabiegło, ksiądz Stanisław Kowalski i Teresa Sobala odebrali pamiątkowe dyplomy i odznaki podczas sesji. Wpisali się też do pamiątkowej księgi. Pozostali uhonorowani nie byli obecnie. Otrzymają odznaki w innym terminie. Nagrodzonym jako pierwsi gratulowali przewodniczący i zastępca przewodniczącego rady oraz zastępca burmistrza. Burmistrz Ewy Kocemby nie było na sesji, jest na urlopie.

Trudne warunki panujące w małym pomieszczeniu dały się we znaki przewodniczącemu. Zlany potem musiał przerwać odczytywanie informacji o honorowych obywatelach. Na szczęście po kilku minutach był w stanie dokończyć obrady.

 

REKLAMA