aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. orion

Każdy operator energetyczny w Polsce ma własne standardy znakowania elementów infrastruktury, które do niego należą. Stacje transformatorowe słupowe, słupy linii napowietrznych, szafy kablowe i inne, którymi zarządza Enea Operator wymagają znakowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Są one ujęte w uchwale nr 11/2022: Tablice i znaki bezpieczeństwa oraz tablice identyfikacyjne – wzory i zasady ich stworzenia ENEA Operator Sp. z o.o. Zobacz najważniejsze aspekty, jakimi muszą kierować się producenci oznakowani energetycznych dla tego operatora.

Zasady projektowania i montowania tablic energetycznych

Tablice energetyczne są projektowane i produkowane na podstawie wytycznych konkretnego operatora. Jednak również oni opracowują swoje standardy na podstawie obowiązujących w Polsce i Europie norm. Zawsze też ich regulacje są powiązane z przepisami techniczno-budowlanymi i ogólnie obowiązującą wiedzą techniczną. Priorytetem są Polskie Normy, a operator, dla zabezpieczenia swoich interesów oraz pełnego kontrolowania postępu prac, wysyła swojego reprezentanta do sprawowania nadzoru nad robotami montażowo-budowlanymi.

Do czego są przeznaczone tablice i znaki bezpieczeństwa?

Enea Operator definiuje dość dokładnie cele, w jakich stosowane są tablice i znaki bezpieczeństwa. Do najważniejszych funkcji zaliczają się:

  • ostrzeganie o grożącym niebezpieczeństwie,
  • zakazy i nakazy dotyczące zachowania się w pobliżu infrastruktury energetycznej,
  • informowanie o zagrożeniu i stanie urządzeń.

Powyższe odnosi się zarówno do osób postronnych, jak również serwisantów czy innych specjalistów oddelegowanych do napraw czy konserwacji.

Lokalizacja tablic informacyjnych i ostrzegawczych

Enea Operator reguluje też miejsce montażu tablic, z założeniem, aby napisy na nich były widoczne z daleka i łatwe do odczytania z bezpiecznej odległości – z dróg komunikacyjnych i miejsc pracy. Tam, gdzie jest to możliwe (np. w polu baterii kondensatorów), dobrze jest montować tabliczki na ogrodzeniu, które się przy nim znajduje.

Materiały i technologia wykonania tablic

Bardzo istotne jest też to, w jakiej technologii zostaną wykonane tablice. Podstawą jest wybór solidnego materiału, którym w Enea Operator jest blacha aluminiowa o minimalnej grubości 0,8 mm dwustronnie zabezpieczone przed korozją. Znaki powinny być wytłaczane i pokrywane farbą, która chroni przed rdzą oraz promieniowaniem UV.

Na odwrocie tablica ma mieć znak producenta. Z kolei system mocowania powinien odbyć się z wykorzystaniem taśm stalowych nierdzewnych lub połączeń nitowanych. Ściśle zdefiniowane są również wymiary i kolorystyka uwzględniająca odcień biały, czarny, żółty, czerwony, błękitny i jasnobrązowy. Te i inne wytyczne dotyczące wykonania tablic, operator przekazuje bezpośrednio wykonawcy.  

REKLAMA