aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

dcro

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. Kamienna Góra ul. Janusza Korczaka 1

Jesteśmy wiodącym ośrodkiem na Dolnym Śląsku specjalizującym się w leczeniu operacyjnym i zachowawczym schorzeń narządu ruchu.

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:
SPECJALISTA DS. INWESTYCJI (2 ETATY)

Wymagania:

 • co najmniej średnie wykształcenie o kierunku, specjalności budowlanej umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku lub co najmniej średnie wykształcenie z doświadczeniem zawodowym na podobnym stanowisku pracy,
 • znajomość Prawa budowlanego i zasad przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • znajomość zasad Prawa zamówień publicznych,
 • znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych, poczty elektronicznej i Internetu,
 • mile widziana znajomość programów do projektowania CAD,
 • wymagane doświadczenie w zarządzaniu zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi, projektami finansowanymi z zewnętrznych źródeł, w tym ze środków Unii Europejskiej, zespołami ludzkimi,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • zdolności organizacyjne,
 • systematyczność, komunikatywność oraz sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • kreatywność i zdyscyplinowanie.

Zakres  zadań:

 • Przygotowywanie, prowadzenie i koordynowanie inwestycji i remontów, przygotowywanie planów inwestycyjno -remontowych oraz budżetowanie zadań.
 • Uczestniczenie w procesie przygotowywania wniosków w celu pozyskania środków zewnętrznych.
 • Kontrola jakości wykonywanych prac i uczestniczenie w odbiorach robót i prac wynikających z zawartych umów, uczestniczenie w radach budowy/naradach koordynacyjnych w celu rozwiązywania bieżących problemów związanych z realizacją inwestycji, ocena zgodności przedkładanej dokumentacji projektowej z wymaganiami wynikającymi z umowy, kontrolowanie prac projektowych i robót w zakresie prawidłowej realizacji inwestycji.
 • Rozliczanie inwestycji i otrzymanych dotacji na zadania inwestycyjne, przekazanie zakończonych inwestycji na środki trwałe, przeglądy gwarancyjne, opracowywanie prognoz, analiz, opinii oraz ocen dot. działalności inwestycyjnej.
 • Opracowywanie materiałów dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego, uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.
 • Opracowywanie prognoz, analiz, opinii, sprawozdań oraz ocen dotyczących działalności inwestycyjnej i remontowej.
 • Współdziałanie z urzędami administracji publicznej w zakresie uzyskiwania uzgodnień, opinii, zezwoleń oraz wspólnej koordynacji działań.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w rozwojowej firmie i przyjaznej atmosferze.

Informacji udziela Dział Kadr i Płac, tel.: 75 645 97 12.

Zapraszamy do składania ofert osobiście albo listownie na adres: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp. z o.o., ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji."

REKLAMA