aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. lh

Zwolnienie L4 usprawiedliwia nieobecność pracownika w pracy, a dodatkowo uprawnia go do pobierania świadczeń zdrowotnych. Wystawić je może lekarz w czasie wizyty na NFZ lub prywatnej. Nie każdy wie, ale zwolnienie L4 można szybko otrzymać również w czasie wizyty zdalnej. Jak to zrobić i gdzie sprawdzić zwolnienie lekarskie tak wystawione?


Jak uzyskać zwolnienie lekarskie najszybciej?

Zwolnienie lekarskie (L4) przysługuje pracownikom objętym ubezpieczeniem chorobowym, które jest obowiązkowe przy umowie o pracę i dobrowolne przy działalności gospodarczej i umowie zlecenie. Skorzystać mogą z niego osoby, których stan zdrowia nie pozwala czasowo na świadczenie obowiązku pracy, a także te, które muszą sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny, bądź zdrowym dzieckiem do lat 8. Wystawione przez lekarza e-ZLA nie tylko stanowi usprawiedliwienie nieobecności w pracy danej osoby, ale również uprawnia ją do pobierania świadczeń chorobowych za czas tej nieobecności. Zwolnienie otrzymać można od uprawnionego lekarza, w tym zarówno na wizycie w ramach umowy NFZ, jak i na wizycie prywatnej.
Konsultacja z lekarzem na odległość, która może być pomocna, gdy pacjent nie potrzebuje dodatkowego badania fizykalnego jest jedną z możliwości tego jak szybko uzyskać zwolnienie lekarskie online. Zwolnienie lekarskie online często uzyskać można znacznie szybciej niż stacjonarnie i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Jeśli chodzi o to, gdzie sprawdzić L4 uzyskane w ten sposób, czy też w jaki sposób zgłosić niezdolność pracodawcy, wszystko odbywa się podobnie do zwolnień otrzymywanych stacjonarnie. Zwolnienie przez Internet nie różni się bowiem od tego, które pacjenci otrzymują na wizycie stacjonarnej, jeśli chodzi o kwestie prawne czy formalne.
Zwolnienie lekarskie online – co należy o nim wiedzieć?
Korzystanie z konsultacji prywatnych z lekarzem – stacjonarnie i online – nie jest gwarancją, że pacjent otrzyma zwolnienie. Płatność dotyczy bowiem konsultacji, a nie samego zwolnienia, gdyż jego wystawienie zawsze jest bezpłatne i zawsze o jego zasadności podejmuje decyzję lekarz. Aby zatem otrzymać zwolnienie L4 przez Internet – podobnie jak stacjonarnie – należy się do niego kwalifikować. W celu sprawdzenia stanu zdrowia pacjenta przeprowadzany jest szczegółowy wywiad medyczny, który może mieć formę formularza, który pacjent uzupełnia, a lekarz potem analizuje.
Pacjent powinien zgodnie z prawdą odpowiedzieć na zawarte w formularzu medycznym pytania, gdyż w ten sposób lekarz może ocenić jego stan zdrowia. Jeśli specjalista uzna, że pacjent nie jest czasowo zdolny do pracy, niezwłocznie wystawi mu zwolnienie L4 online, a to automatycznie przekazane zostanie do ZUS i pracodawcy. Należy pamiętać, że nie zwalnia to pracownika z obowiązku poinformowania swojego pracodawcy o fakcie stwierdzonej niezdolności do pracy – można to zrobić np. telefonicznie.
Gdzie sprawdzić zwolnienie lekarskie otrzymane przez Internet?
L4 online nie różni się od tego wystawianego stacjonarnie, więc również powiązane jest z numerem PESEL pacjenta i zapisywane jest cyfrowo w powiązanych portalach. Nie trzeba zatem zastanawiać się „jak sprawdzić do kiedy mam zwolnienie lekarskie”, gdyż wgląd do swojego e-zwolnienia pacjent może mieć w dowolnej chwili. Aby sprawdzić informacje zawarte na zwolnieniu wystawionym przez Internet, wystarczy zalogować się na swój profil PUE ZUS lub konto IKP. Obsługa tych portali jest intuicyjna i w kilku ruchach można mieć wgląd do swojej dokumentacji medycznej dotyczącej zwolnień e-ZLA.

REKLAMA