aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

 wp

Nowa decyzja ZRID wydana 21 sierpnia 2020 r. umożliwi już niedługo podjęcie prac na kolejnym odcinku trasy S3. Nowa droga powstanie pomiędzy dwoma węzłami drogowymi – Bolków oraz Kamienna Góra (same węzły nie wejdą jednak w skład tworzonego odcinka). Nowa trasa zostanie poprowadzona m.in. przez masyw Gór Kaczawskich i Wałbrzyskich, pomiędzy obrębami miejscowości Sady Górne i Nowe Bogaczowice. Odcinek ten będzie liczył w sumie 16,1 km długości.

Czym jest decyzja ZRID?

Decyzje ZRID umożliwiają przeprowadzanie inwestycji drogowych w skali całego kraju – głównie tych, które dotyczą autostrad oraz dróg ekspresowych. Przykładem jest tutaj np. ZRID dla trasy S3: Bolków – Kamienna Góra. Szczegóły decyzji tutaj: https://www.wywlaszczenie.pl/zrid-dla-trasy-s3-bolkow-kamienna-gora/

Odszkodowanie za wywłaszczenie pod drogę

Postępowanie wywłaszczeniowe zawsze wiąże się z prawem strony (właściciela wywłaszczanej nieruchomości) do zapoznania się i ewentualnego ustosunkowania do dowodów zgromadzonych w ramach toczącego się postępowania. Właściwy organ administracyjny ma obowiązek poinformować stronę o takim uprawnieniu i uwzględnić w prowadzonym postępowaniu okres 7 dni, w jakim strona ma możliwość skorzystania z tego prawa. Jeśli organ nie poinformuje strony o powyższym uprawnieniu, strona zyskuje wówczas możliwość odwołania się od wydanej decyzji ZRID.

Odwołanie od decyzji ZRID

Odwołanie od dokonywanego wywłaszczenia powinno być wniesione co do zasady w ciągu 14 dni od chwili skutecznego doręczenia zawiadomienia o decyzji (zwyczajowo robi się to przy pomocy listu poleconego). Jeśli właściciel wywłaszczanej nieruchomości nie otrzymał zawiadomienia (np. ze względu na nieaktualny adres zamieszkania figurujący w katastrze nieruchomości), ww. termin liczony jest od upływu 14 dni od dnia publikacji zawiadomienia o wydanej decyzji ZRID w formie publicznego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji każdorazowo składa się do organu nadrzędnego nad tym, który wydał zaskarżany ZRID.

Wysokość odszkodowania za grunty pod drogi

Wysokość przyznawanego odszkodowania za wywłaszczenie przyznawana jest w oparciu o kalkulację jej wartości przeprowadzoną przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego i opracowaną w formie tzw. operatu szacunkowego nieruchomości. Warto zaznaczyć, że właścicielom wywłaszczonej nieruchomości zawsze przysługuje odwołanie od wydanej decyzji o wysokości przyznanego odszkodowania – powinno ono być złożone do organu wyższej instancji w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

Szczegółowe informacje o prawie osób wywłaszczonych na mocy decyzji ZRID dostępne są na stronie wywlaszenie.pl.

Patron merytoryczny artykułu:

INLEGIS Kancelarie Prawne Wywłaszczenie Nieruchomości
ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław
tel: 93 101 800

 

REKLAMA