aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 5 października 2017 roku uczniowie dwóch klas III b oraz III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Ośrodków Edukacji Ekologicznej zorganizowany przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorki Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu Aleksandrę Trytek oraz Annę Walusiak. Była to piętnasta z tegorocznego cyklu wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe autokarem ?Zwiedzaczka? do Karpacza, który przywitał ich niewielkimi opadami deszczu, uczestnicy przyrodniczej wyprawy skierowali się leśnymi ścieżkami do siedziby Centrum Informacyjnego KPN znajdującego się w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze, na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego utworzonego w 1959 r. Po drodze zobaczyli tabliczkę informacyjną, na której na czerwonym tle widniał biały napis ?KARKONOSKI PARK NARODOWY? oraz wizerunek orła - Godła Polski oraz dowiedzieli się, że jest to jeden z 23 polskich parków narodowych.

Po dojściu do budynku Centrum Informacyjnego KPN spotkali się z Aleksandrą Trytek oraz Anną Walusiak, która zaprosiła ich do Sali Informacyjnej, gdzie mogli spożyć drugie śniadanie.

Następnie trzecioklasiści, podzieleni na zespoły klasowe, przystąpili do zajęć edukacyjnych, których motywem przewodnim było poznanie przez nich podstawowych wiadomości o dwóch rodzajach map ? turystycznej i geologicznej. Były to dla nich już drugie w tym roku kalendarzowym zajęcia edukacyjne w Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu, bardzo gościnnego dla uczniów kamiennogórskich szkół podstawowych.

Zajęcia w Sali Warsztatowej poprowadziła Anna Walusiak. Zajęcia rozpoczynały się od przypomnienia sobie, w trakcie swobodnych wypowiedzi uczniów, podstawowych informacji o parku narodowym oraz zasadach obowiązujących turystów odwiedzających PARK NARODOWY.

Następnie młodzi kamiennogórzanie, podzieleni na dwuosobowe zespoły. Każdy zespół otrzymał mapę turystyczno-przyrodniczą ?Karkonoski Park Narodowy z otuliną?. Po rozłożeniu mapy uczniowie usłyszeli, że jednym z elementów mapy jest tytuł, który następnie odczytywali oraz dowiedzieli się co to jest otulina. Ponadto odczytując napisy z mapy dowiedzieli się, że mapa jest pomniejszonym odzwierciedleniem powierzchni ziemi przy pomocy różnych znaków umownych: punktowych, liniowych i powierzchniowych, które opisane są w legendzie mapy w postaci kolorowych sygnaturek. Po wspólnym zapoznaniu się z legendą mapy, każdy z zespołów otrzymał od prowadzącej zajęcia kartę pracy, na której były umieszczone kolorowe sygnaturki. Zadanie, do którego, z pełnym zaangażowaniem przystępowały zespoły, polegało na odszukaniu poszczególnych sygnaturek w legendzie mapy, odczytaniu ich znaczenia oraz zapisaniu tej informacji w kartach pracy. Na zakończenie ciekawych zajęć w Sali Warsztatowej jeden z zespołów odczytywał zapisane przez siebie znaczenie danej sygnaturki w karcie pracy, a pozostałe kontrolowały prawidłowość własnego zapisu. Następnie wszyscy uczestnicy mogli w nagrodę samodzielnie, stosując się do poleceń Any Walusiak, doskonalić swoje umiejętności posługiwania się binokularami oglądając obejrzenia w dużym powiększeniu wybranych ?Skarbów Gór Olbrzymich?, jak nazywane są Karkonosze, wśród których były m. in.: piryt, ametyst, kryształ górski, a także kora i listki drzew.

Natomiast drugi zespół klasowy, w tym samym czasie, uczestniczył w zajęciach edukacyjnych w Sali Informacyjnej, które poprowadziła Aleksandra Trytek. Podłoga w tej Sali to unikatowa mapa geologiczna Wschodnich Karkonoszy wykonana w formie mozaiki stworzonej ze skał występujących w Karkonoszach i ich otoczeniu. Ponieważ budowa geologiczna tego rejonu jest niezwykle ciekawa, na mapie można zobaczyć zarówno skały magmowe, w postaci dwóch odmian granitu: równoziarnistego i porfirowatego, jak i skały metamorficzne, takie jak hornfels, z którego zbudowane są najwyższe szczyty Karkonoszy oraz łupki łyszczykowe, gnejsy, wapienie krystaliczne i wiele innych. 

Po omówieniu przez Aleksandrę Trytek poszczególnych elementów tej interesującej mapy geologicznej oraz jej legendy trzecioklasiści, podzieleni na dwuosobowe zespoły zostały wyposażone w karty pracy oraz ołówki. Zadanie każdej grupki było uważne przyglądnięcie się unikalnej mozaice -mapie geologicznej, porównanie jej z otrzymaną kartą pracy, a następnie korzystając z jej legendy odgadnięcie i podpisanie nazw skał budujących Wschodnie Karkonosze. Wszystkie zespoły pracowały z dużym zaangażowaniem, a poprawnym ich zaznaczeniu mogli liczyć na pomoc prowadzącej zajęcia edukatorki z Centrum Informacyjnego KPN. Na zakończenie zajęć związanych z poznaniem mapy geologicznej poszczególne zespoły odczytywały swoje zapisy z nazwą danej skały, a pozostały mogły korygować prawidłowość zapisania nazw poszczególnych skał w swoich kartach pracy, które chętni mogli zabrać ze sobą do domu.

Na zakończenie edukacyjnego spotkania z karkonoską przyrodą w Sali Informacyjnej Centrum Informacyjnego KPN na tle panoramy Karkonoszy zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z edukatorkąmi ALEKSANDRĄ TRYTEK i ANNĄ WALUSIAK. Po podziękowaniu za bardzo ciekawe zajęcia o mapach, które były dla nich zupełną nowością oraz pożegnaniu się z nimi uczestnicy wycieczki edukacyjnej do Centrum Informacyjnego KPN udali się w drogę powrotną do Karpacza, skąd autokarem ?Zwiedzaczka?, pełni powycieczkowych wrażeń oraz nowych wiadomości o Karkonoszach, powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Anna Grzybek i Monika Tatarata ? wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach ? Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA