aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 11 maja 2017 roku uczniowie dwóch klas II e oraz II f ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce przyrodniczej w ramach „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły edukatorki Marta Kroczek oraz Dorota Wojnarowicz. Cykl wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” do Jagniątkowa mali kamiennogórzanie podeszli do Karkonoskiego Banku Genów Karkonoskiego Parku Narodowego. Jego podstawową działalnością jest produkcja sadzonek drzew i krzewów leśnych, hodowla i ochrona ex situ najcenniejszych karkonoskich gatunków roślin zielnych, ale pracownicy KBG włączają się z coraz większym stopniu w proces edukacji przyrodniczo-ekologicznej młodzieży szkolnej. Prowadzące zajęcia edukacyjne spotkały się z drugoklasistami w altance oraz zapoznały ich z tematyką zajęć przyrodniczych – rozpoznawaniem gatunków drzew rosnących w lasach Karkonoskiego Parku Narodowego oraz zapylaniem kwiatów przez pszczoły, do których uczestnicy wycieczki przystępowali podzieleni na dwa zespoły klasowe.

Terenowe zajęcia edukacyjne, których celem było zapoznanie uczniów z gatunkami drzew rosnących w karkonoskich lasach przeprowadziła Marta Kroczek. Każdy uczestnik przystępując do ciekawych zajęć edukacyjnych otrzymał kartę pracy z rebusami oraz plan trasy z zaznaczonymi numerami 16-stu drzew do rozpoznania. Zajęcia rozpoczynało rozwiązanie ośmiu rebusów oraz poznanie nazw gatunków drzew, które wędrując zgodnie z otrzymanym szkicem trasy, wyszukiwali w karkonoskim lesie oraz przy pomocy prowadzącego zajęcia rozpoznawali ich gatunek, a także zbierali leżące wokół drzewa liście, igły, fragmenty kory lub szyszki. Wszystkie drzewa wyznaczone do rozpoznania (po dwa drzewa z danego gatunków) były oznakowane kolejną liczbą (od 1 do 16). Młodzi miłośnicy przyrody z dużym zaangażowaniem przystępowali do wykonywania poszczególnych zadań wyznaczonych im do realizacji przez prowadzącego zajęcia oraz z uwagą wysłuchiwali informacji dotyczących cech poszczególnych gatunków drzew rosnących w Karkonoszach ucząc się m.in. rozpoznawania drzew po korze oraz igłach lub liściach, które prezentowała im na planszach prowadząca zajęcia. Przy pomocy posiadanych planów trasy leśnego spaceru z zaznaczonymi numerami drzew  bardzo chętnie wyszukiwali je w terenie. Wśród gatunków drzew rozpoznawanych przez nich były: brzoza, buk, czereśnia, jawor, jodła, modrzew, sosna oraz świerk. Uważnie słuchając o charakterystycznych cechach kory poszczególnych gatunków drzew bez problemów rozpoznawali m. in. czereśnię oraz buk. Nazwy rozpoznanych drzew zapisywali w swoich kartach pracy, a liście oraz igły, owoce lub kawałek kory, przyklejali do specjalnie przygotowanych prostokątnych palet. Ponadto dowiedzieli się jak wyglądają szyszki różnych gatunków drzew iglastych. Zobaczyli również drzewa z namalowanym numerem – tak w Karkonoskim Parku Narodowym oznaczone są wszystkie jodły. Na zakończenie tej części zajęć odczytywali złożone z wybranych liter hasło, które brzmiało „Wycięty las szumi już tylko w nas”. Wypełnione karty pracy zabrali ze sobą na pamiątkę do domu.

Natomiast zajęcia, których celem było zapoznanie uczestników przyrodniczej wycieczki z procesem zapylania kwiatów przez pszczoły odbywające się w altance przeprowadzała Dorota Wojnarowicz. Zajęcia rozpoczynały się rozmowami na temat charakterystycznych cech oraz roli kwiatów w przyrodzie. Uczniowie wymieniali również nazwy znanych przez nich kwiatów, a prowadząca zajęcia omówiła poszczególne elementy budowy kwiatów. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się dlaczego zapylanie kwiatów jest bardzo ważnym procesem dla rozwoju roślin. W dalszej części zajęć zostali zapoznani z rolą pszczół w procesie zapylania kwiatów, z których wyrastają różne gatunki owoców rosnących na drzewach oraz krzewach. Następnie uczniowie przystępowali do samodzielnego wykonania kwiatków z kolejno dostarczanych im przez prowadzącą zajęcia elementów – rozpoczynając od płatków, poprzez dno kwiatowe pręciki oraz szyjkę słupka. Tak przygotowane kwiatki nawilżali pachnącym olejkiem, a następnie przygotowywali z kawałków waty i samoprzylepnego obrazka pszczółki. Połączone kwiatki tworzyły „małe łąki”, nad którymi przelatywały pszczoły dokonując „zapylania kwiatów”. Zobaczyli również jak  pszczoły – robotnice budują z wosku pszczelego plaster, w którym  królowa – matka składa jajka. Ponadto dowiedzieli się jaką rolę w ulach spełniają królowa - matka, robotnice oraz trutnie. Robotnica podczas swojego 35-40-dniowego życia bardzo ciężko pracuje oraz produkuje około pół łyżeczki miodu. Najdłużej, bo około 5-6 lat żyje królowa – matka. Podsumowaniem tej części zajęć była zgadywanka, w trakcie której uczniowie określali wykonawcę opisywanej przez prowadzącą pszczelej czynności – królowej, robotnicy, trutnia lub osy. Wykonane przez siebie w trakcie zajęć przyrodniczych kwiatki oraz pszczółki uczestnicy wycieczki edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów mogli zabrać ze sobą do domu.  

Po zakończeniu bardzo interesujących zajęć przyrodniczych, które zaangażowały ich małych uczestników był czas na wspólne pieczenie smakowitych kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów oraz zabawy na placu zabaw.  

Po podziękowaniu za ciekawe zajęcia i mile spędzony czas w Karkonoskim Banku Genów KPN w Jagniątkowie oraz zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia z MARTĄ KROCZEK, pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych informacji o karkonoskiej przyrodzie z nadzieją na kolejne edukacyjno-przyrodnicze spotkania autokarem powrócili do Kamiennej Góry kończąc swoją 6,5-godzinną wycieczkę edukacyjną do Jagniątkowa.  

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Katarzyna Grzelak i Małgorzata Pawlikowska – wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA

ds21