aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zaprasza plastyków do wzięcia udziału w corocznym przeglądzie twórczości.

 

Wszystkich dorosłych plastyków z powiatu kamiennogórskiego, którzy chcą zaprezentować swą twórczość – malarstwo, grafikę, fotografię, rzeźbę, tkaninę artystyczną, ceramikę, szkło –muzeum prosi o dostarczenie do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze maksymalnie dwóch prac, które nie były eksponowane na wcześniejszych Prezentacjach.

W przypadku fotografii organizatorzy proszą o dostarczenie takiej liczbę prac, by mieściły się w jednej ramie o wymiarach 100x70 cm.

 

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC – DO 24 LIPCA 2022 r.

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 5 sierpnia o godz. 16.00 w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

Dodatkowe informacje – tel. 75 744 22 75 oraz www.muzeumtkactwa.pl

XXVIII Przegląd Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej - PREZENTACJE 2022

Zasady przyjmowania prac na  XXVIII Przegląd Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej PREZENTACJE 2022

1. Organizatorem Przeglądu Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej jest Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze

2. Przegląd skierowany jest do plastyków zamieszkujących teren powiatu kamiennogórskiego 

3. W przeglądzie mogą wziąć udział artyści oraz amatorzy

4. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 prace

5. Przegląd twórczości obejmuje takie dziedziny sztuki jak: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, fotografia, tkanina  artystyczna, ceramika i szkło

6. Każda praca powinna być opisana metryczką: 

XXVIII Przegląd Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej - PREZENTACJE 2022 

7. Warunkiem przyjęcia pracy na wystawę jest podpisanie przez autora zgody na wykorzystanie wizerunku.

8. Termin dostarczania prac – do 24 lipca 2022 r.

Prace należy dostarczać do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, pl. Wolności 11, 58-400 Kamienna Góra,  w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30 – 15.30 oraz w soboty i niedziele w godz. 9.40 – 15.00

9. Odbiór prac nastąpi po zakończeniu wystawy.

 

 

 

REKLAMA