aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

MOTYL NIEPYLAK APOLLO

organizatorzy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim, Klub Przyrodników – Sudecka Stacja Terenowa w Uniemyślu, Stowarzyszenie ,,Wspólnie dla Chełmska” w Chełmsku Śląskim
zapraszają:
do udziału w rejonowym konkursie plastycznym, którego tematem jest: motyl Niepylak apollo –jeden z największych w Polsce motyli dziennych, a jednocześnie bardzo delikatny i wrażliwy na zmiany w środowisku, przez co jest zagrożony wyginięciem w Polsce jak i Europie. Obecnie realizowane są działania przywracania populacji Niepylaka apollo w miejscach historycznego występowania, m.in. w rezerwacie Kruczy Kamień w gminie Lubawka i na górze Chojnik w Karkonoszach.

 

Cechy charakterystyczne motyla:

Gąsienica:
• Ubarwienie czarne, sprzyjające szybkiemu nagrzaniu z kontrastowymi pomarańczowymi plamkami, które służą odstraszaniu drapieżników;
• Jest monofagiem, to znaczy że jej przysmakiem jest jeden rodzaj rośliny – rozchodnik wielki

Postać dorosła (imago)
• rozpiętość skrzydeł niecałe 10 cm;
• ubarwienie skrzydeł jest białe, przeświecające w plamki, na przednim skrzydle pięć czarnych, na tylnym dwie czerwone w czarnej obwódce tworzą charakterystyczne dla gatunku „oczka”.;
• brak łusek na skrzydłach (dlatego nie zostawia na palcach pyłu i stąd nazwa niepylak);
• dorosłe motyle odżywiają się nektarem barwnych kwiatów (ostów, ostrożeni, chabrów, złocieni, szczeci)charakteryzuje się małą płochliwością.

MOTYL NIEPYLAK APOLLO
Gąsienica Niepylaka apollo ma charakterystyczne pomarańczowe plamki odstraszające drapieżniki

MOTYL NIEPYLAK APOLLO
Postać dorosła Niepylaka apollo to duży biały motyl z charakterystycznymi czerwonymi „oczkami” na tylnej parze skrzydeł

Cele konkursu:
- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
- pobudzanie aktywności artystycznej,
- popularyzacja wiedzy dotyczącej flory i fauny Sudetów Środkowych, szczególnie gatunków zagrożonych,
- dostrzeganie potrzeby zachowania przyrody - bogactwa i naturalności flory, fauny, ekosystemów i krajobrazów.

Szczegóły konkursu:
Temat: MOTYL NIEPYLAK APOLLO
Format: dowolny: płaski lub przestrzenny
Technika: dowolna
Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę (załącznik nr 1.)
Zasady uczestnictwa:
- autorem zgłoszonej do konkursu pracy może być jedna osoba,
- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac.

Dla zwycięzców przewidziane są cztery nagrody główne oraz wyróżnienia w kategoriach wiekowych:
I kategoria : dzieci do lat 6
II kategoria: dzieci od 7 do 10 lat
III kategoria: młodzież od 11 do 15 lat
IV kategoria: młodzież od 16 do 18 lat i dorośli

Składanie prac konkursowych:

Prace konkursowe wraz z metryczką oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)
należy dostarczyć - pocztą lub osobiście do szkoły(portiernia)do dnia 30.04.2021 r. na adres: / z dopiskiem na kopercie: konkurs - motyl Niepylak apollo
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM
Ul . KOLONIA 14
58- 420 CHEŁMSKO ŚLĄSKIE

Szczegóły konkursu, regulamin oraz druki do pobrania na stronie sp.chelmsko.eu
- w zakładce – KONKURS:

osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Damian Skorupiński – tel. 695 26 4 461

Serdecznie zapraszamy

REKLAMA