aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

razemW sobotę (28 października) odbędzie się II edycja X Ligi Kamiennogórskiej w Pływaniu 2017. Zawody dla mieszkańców w wieku od 6 do 60 lat organizuje Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem”.

 

Zawody rozegrane zostaną na kamiennogórskim basenie. Początek rywalizacji godz. 10.00. Zbiórka na basenie godzina 9.15.

Karty startu do odbioru w kasie krytej pływalni. Oddawanie kart startowych do piątku (27.10.2017.2017 r. do godziny 19.00) 

Style pływackie: rocznik 2009-2008 i młodsi:kraul i grzbiet. Roczniki 2007-1997: żabka, delfin.

Projekt jest dofinansowany przez Gminę Miejską Kamienna Góra.

 

X KAMIENNOGÓRSKA LIGA PŁYWACKA 2017

REGULAMIN

1. Termin i miejsce zawodów

Miejsce: KRYTA PŁYWALNIA W KAMIENNEJ GÓRZE

Terminy:

I edycja: 30.09.2017 r
II edycja : październik 2017
III edycja : listopad 2017
IV edycja: grudzień 2017

2. Organizator

KAMIENNOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ‘RAZEM” W KAMIENNEJ GÓRZE

3. Cele zawodów

- Popularyzacja pływania, jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i rodziców z Kamiennej Góry.
- Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackim wszystkim pływającym i chcącym wystartować w lidze mieszkańcom Kamiennej Góry.
- Przegląd umiejętności pływackich w celu wyławiania talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży Kamiennej Góry.
- Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Kamiennej Góry, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudzania i rozwoju zainteresowań pływackich wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin kamiennogórskich.

4. Uczestnicy

- Wszyscy umiejący pływać do 60 roku życia, którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności pływackich na dystansach określonych regulaminem zawodów.

5. Style, konkurencje, kategorie wiekowe

Dziewczęta i chłopcy ( rocznik 2009-2008) i młodsi
- 25 m styl dowolny
- 25 m styl grzbietowy

Dziewczęta i chłopcy ( rocznik 2007-2006)
- 25 m styl dowolny
- 25 m styl grzbietowy
- 25 m styl klasyczny (żabka)
- 25 m styl motylkowy (delfin)

Dziewczęta i chłopcy (rocznik 2005-2004)
- 50 m styl dowolny
- 50 m styl grzbietowy
- 50 m styl klasyczny (żabka)
- 50 m styl motylkowy (delfin)

Dziewczęta i chłopcy (rocznik 2003-2001)
- 50 m styl dowolny
- 50 m styl grzbietowy
- 50 m styl klasyczny (żabka)
- 50 m styl motylkowy (delfin)

Dziewczęta i chłopcy ( rocznik 2000-1997)
- 50 m styl dowolny
- 50 m styl grzbietowy
- 50 m styl klasyczny (żabka)
- 50 m styl motylkowy (delfin)

Mężczyźni i kobiety w wieku od 21-35 roku życia
- 50 m styl dowolny

Mężczyźni i kobiety w wieku od 36-50 roku życia
- 50 m styl dowolny

Mężczyźni i kobiety w wieku od 51-60 roku życia
- 25 m styl dowolny

Kategoria „Sztafety rodzinne”:

- 2x 25 m stylem dowolnym
- 2x 25 m stylem dowolnym

Kategoria I: tata+ dziecko

Kategoria II: mama+ dziecko

Kategoria „Sztafety rodzeństw”:

Kategoria I- rodzeństwo w sumie wieku do 25 lat.
Kategoria II- rodzeństwo w sumie wieku powyżej 25 lat.
I Edycja
- 2 x 25 m stylem dowolnym

II Edycja
- 2 x 25 m stylem dowolnym
III Edycja
- 2 x 25 m stylem dowolnym
IV Edycja
- 2 x 25 m stylem dowolnym

Kategoria „Sztafety mieszane szkół- 2 dziewczyny i 2 chłopców”:
I Edycja
- 4 x 50 m stylem dowolnym (szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i średnie)
II Edycja
- 4 x 50 m stylem klasycznym (szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i średnie)
III Edycja
- 4 x 50 m stylem dowolnym (szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i średnie)
IV Edycja
- 4 x 50 m stylem zmiennym (szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i średnie)
(sztafeta składa się z czterech reprezentantów: 2 zawodniczki, 2 zawodników)

6. Zgłoszenia zawodników i biuro zawodów
- Zgłoszenia zawodników na kartach startowych- do pobrania w kasie Krytej Pływalni
Proszę je wypełnić i odnieść zawsze do kasy krytej pływalni do piątku do godziny 19.00 przed startem sobotnim.

7. Regulamin zawodów

I i III edycja: starty w stylu dowolnym i stylu grzbietowym oraz sztafety rodzinne w stylu dowolnym i sztafety szkół stylem dowolnym.
II i IV edycja: starty w stylu klasycznym i stylu motylkowym oraz sztafety rodzinne w stylu dowolnym i sztafety szkół stylem klasycznym (II edycja) i stylem zmiennym (IV edycja).
Roczniki 2009-2008 i młodsi przez cztery edycje pływają kraulem i grzbietem na 25 m.

- W lidze startuje się rocznikami. Zmiana szkoły lub klasy (od września) nie ma wpływu na kategorię wiekową. Liczy się rocznik w momencie rozpoczęcia Ligii.
Każdy zawodnik, zawodniczka startuje w swojej kategorii wiekowej. Zawodnik i zawodniczka może zmienić kategorie wiekową na starszą, ale wtedy kończy ligę w starszej kategorii. (proszę wtedy zaznaczyć na karcie startu, że startuje się w starszej kategorii wiekowej)
O końcowych wynikach w kategorii punktowej zawodnika i zawodniczki zadecyduje suma punktów z całej ligi.
W razie uzyskania tej samej liczby punktów przez zawodników, zawodniczki w ogólnej punktacji o miejscu zadecyduje większa liczba miejsc pierwszych, potem drugich i trzecich.
O końcowych wynikach w kategorii medalowej zadecydują najlepsze czasy ze wszystkich edycji.
W kategorii „Sztafety pływackie-rodzinne lub rodzeństw” nie ma ograniczeń w wyborze sztafet, czyli można wystartować np. w sztafecie rodzeństw i jednocześnie w sztafecie rodzinnej. O wyniku zadecyduje suma punktów w danej kategorii sztafet.
W kategorii „Sztafety szkół” o wyniku zadecyduje suma punktów i tylko szkoły, które wygrają otrzymają puchary.(kategorie: Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Średnie)
Punktacja:
I -20 pkt., II –17 pkt.,III-15 pkt.,IV-14pkt.,V-13 pkt.,VI-12 pkt.,VII-11 pkt., VIII-10 pkt.,IX-9 pkt.,X-8 pkt., itd., za udział od 20 miejsca 1 pkt.

8. Nagrody
Za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego w danym stylu pływackim, na danym dystansie i kategorii wiekowej medale (liczy się najlepszy czas uzyskany w lidze.)
Za zajęcie miejsc w końcowej punktacji ligi od pierwszego do szóstego w danej kategorii dziewcząt i chłopców nagrody rzeczowe.( ilość zdobytych punktów w całej edycji ligi)
Za zajęcie w ogólnej punktacji miejsc od pierwszego do szóstego w kategorii „Sztafety pływackie” – puchary (Sztafety pływackie , które zapiszą się na ostatniej edycji, a wcześniej nie startowały nie będą otrzymywać pucharu, gdyż zamawiamy puchary po trzeciej edycji.). Dla wszystkich uczestników z ostatniej finałowej edycji, którzy nie zdobędą medali w stylach, medale pamiątkowe uczestnictwa.
Dla najlepszych szkół z Kamiennej Góry-Puchary Burmistrza Kamiennej Góry.

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez