aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Centrum Kultury Kamienna GóraCentrum Kultury i Urząd Miasta w Kamiennej Górze zapraszają dzieci przedszkolne i uczniów kamiennogórskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym "Każdy zyska na ochronie środowiska".

 

KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ
„KAŻDY ZYSKA NA OCHRONIE ŚRODOWISKA”

REGULAMIN
Organizator:
Centrum Kultury i Urząd Miasta w Kamiennej Górze

Cele konkursu:
- Kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na problemy związane z degradacją środowiska naturalnego, zwłaszcza zanieczyszczenia powietrza i wód.
- Kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
- Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i przyrodą.
- Promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody.
- Rozwijanie twórczych zdolności dzieci.

Uczestnicy:
- Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych w Kamiennej Górze

Format prac i technika wykonania:
- Format pracy – A3
- Praca może być wykonana z użyciem kredek, farb, wycinanek, w technikach mieszanych
- Autor może zgłosić na konkurs jedną, samodzielnie wykonaną pracę
- Prace zbiorowe nie będą kwalifikowane do konkursu
- Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora

Zasady dostarczania prac:
Własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną należy nadesłać lub dostarczyć osobiście na adres organizatora – Centrum Kultury, ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej Górze w terminie do 3 listopada 2017r.
Na odwrocie pracy należy umieścić czytelną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko , wiek, nr telefonu autora, nazwę instytucji ( przedszkole, szkoła)
Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Kryteria oceny:
Powołane przez organizatora jury oceni prace w trzech kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym
– uczniowie szkół podstawowych - klasy I – III
– uczniowie szkół podstawowych - klasy IV – VII
Jury oceni prace wg następujących kryteriów:
- realizacja tematu konkursu
- oryginalny pomysł
- wrażenia artystyczne
- estetyka i staranność wykonania pracy

Zakończenie konkursu:
- Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej organizatora w dniu 8 listopada 2017r.
- Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród laureatom konkursu ( trzy nagrody i jedno wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej) nastąpi w dniu 10 listopada 2017r. o godz. 11.00 w sali witrażowej Urzędu Miasta.
- Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe – książki, encyklopedie, gry planszowe o tematyce ekologicznej, artykuły plastyczne .
- Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronach internetowych organizatora i Urzędu Miasta w Kamiennej Górze

Fundatorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Uwagi końcowe:
- nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi; dostarczeni prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zgodą na publikację danych osobowych autora prac.
- dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na stronach internetowych.
- organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych
- uczestnik, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu.

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez