aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Na Bukówce odbędą się ogólnopolskie zawody feederowe organizowane przez koło PZW Kamienna Góra "Miasto". Organizatorzy spodziewają się około 50 zawodników z całej Polski.

 

REGULAMIN ZAWODÓW
Otwarte zawody feederowe i Mistrzostwa Koła PZW Kamienna Góra "Miasto" w dyscyplinie gruntowej
17.09.2017 r. - Zbiornik zaporowy Bukówka

1. Zawodnik może łowić jedną wędką. Na stanowisku może posiadać dowolną liczbę wędek do wymiany.
2. W zmaganiach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy mają opłacone składki na rok 2017. Osoby spoza okręgu jeleniogórskiego, których nie obowiązuje porozumienie międzyokręgowe zobowiązane są do uiszczenia stosownej jednodniowej opłaty uprawniającej do wędkowania.
3. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników (45 zawodników) w zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdzą swój udział telefonicznie, pod numerem telefonu 665-668-797, do dnia 14 września do godziny 20:00. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. W zawodach obowiązują dwie klasyfikacje:
- Ogólna w której klasyfikowani są wszyscy uczestnicy.
- Mistrzostwo koła PZW Kamienna Góra "Miasto" w dyscyplinie gruntowej wyłącznie dla członków koła.
5. Koszyk zanętowy powinien być umieszczony przelotowo na żyłce głównej. Dopuszcza się stosowanie tzw. rurek antysplątaniowych.
6. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie zanęt Mega Baits. Zawodnik dokona ich wyboru przed startem zawodów.
Zanęty mogą być wzbogacane dowolnymi dodatkami zanętowymi.
7. W trakcie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt roślinnych
i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
Ponadto dozwolone jest używanie kulek proteinowych, pelletów i dumbelsów.
8. Dozwolone jest stosowanie glin i ziemi.
9. Dozwolone są formy nęcenia za pomocą: koszyka zanętowego, procą lub z ręki.
10. Podczas zawodów obowiązują następujące sygnały:
− pierwszy sygnał na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie
− drugi sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie
− trzeci sygnał oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut;
− czwarty sygnał oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami pozostaje w wodzie.
11. Jeżeli podczas zawodów wystąpi burza zmagania zostają natychmiast przerwane;
Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:
- pierwszy sygnał - podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia stanowiska. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane.
- drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko,
- trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.
12. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu
ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.

PZW Kamienna Góra Miasto

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez