aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - Centrum Kultury - konkurs plastyczny

Centrum Kultury w Kamiennej Górze po raz szósty organizuje konkurs plastyczny "Tam gdzie ja tam moja flaga". Prace zgłaszać można do 24 kwietnia.

REGULAMIN VI edycja konkursu plastycznego „Tam gdzie ja, tam moja flaga”, 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

ORGANIZATOR
Centrum Kultury w Kamiennej Górze

CELE KONKURSU
- promocja Święta Flagi
- utrwalanie wizerunku flagi narodowej, popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych
- rozwijanie twórczych zdolności dzieci

TEMATYKA
Praca musi być artystyczną wizją miejsca i sytuacji, w których możemy spotkać flagę. Praca może nawiązywać do scenki sytuacyjnej, historycznej, sportowej, fantastycznej itp. Na pracy musi znaleźć się wizerunek flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

UCZESTNICY
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków

FORMAT PRAC I TECHNIKA WYKONANIA
- format pracy – A3
- praca może być wykonana z użyciem kredek, farb, wycinanek (collage)

ZASADY UCZESTNICTWA
- jeden autor może zgłosić na konkurs jedną pracę - praca musi być dziełem indywidualnym

ZASADY DOSTARCZANIA PRAC
- własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną należy nadesłać lub dostarczyć na adres organizatora ( Centrum Kultury , ul. Kościuszki 4, 58-400 Kamienna Góra) w terminie do 24 kwietnia 2017 roku.
Na odwrocie pracy należy umieścić czytelną metryczką zawierającą imię, nazwisko, wiek autora, nazwa szkoły lub przedszkola, adres, nr telefonu.
- prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

KRYTERIA OCENY
Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora według następujących kryteriów:
- realizacja tematu konkursu
- oryginalny pomysł
- wrażenie artystyczne
- estetyka i staranność wykonania

Jury oceni prace w trzech kategoriach wiekowych:
- przedszkolaki
- uczniowie klas I – IV
- uczniowie klas V VI

ZAKOŃCZENIE KONKURSU
- lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej organizatora 28 kwietnia 2017r.
- uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 3 maja 2017 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury
- laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora (o sposobie podziału nagród decyduje jury konkursu)
- zakwalifikowane przez jury prace będą prezentowane w Galerii na Piętrze w Centrum Kultury
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury konkursu

UWAGI KOŃCOWE
- nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi;
- dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zgodą na publikację danych osobowych
- dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na stronach internetowych
- organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych
- uczestnik, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez