aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Życzenia - Wielkanoc 2018 - Urząd Miasta Kamienna Góra

 

gmina Kamienna GraUrząd Gminy Kamienna Góra organizuje tzw. „wystawkę” tj. zbiórkę następujących odpadów z terenu nieruchomości:

MPWiK Kamienna Góra

 

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości :

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości :

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości :

Dyrektor Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy - stanowisko p.o. protokolanta w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze

fot. Google Maps

W związku z realizacją inwestycji, polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze, firma Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. informuje, iż z dniem 04.04.2018 roku w ramach etapu I zostanie zamknięta dla ruchu ul. Wąska.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 23 marca 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

Wójt Gminy Marciszów ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicy działki nr 305/13 o pow. 0,2214 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: ŁIV - łąki trwałe oraz W-ŁIV rowy.