aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Najnowsze

MCKF Kamienna GóraMiejski Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze poszukuje ratownika WOPR. Dokumenty oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych można składać do 24 stycznia.

fot. ZSZiO Kamienna Góra

Kolejna grupa 30-tu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących z Kamiennej Góry wyruszyła dzisiaj (niedziela, 12 stycznia) po swą wielką przygodę do Lipska.

gmina Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości :

gmina Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości :

gmina Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości :

kondolencje
Kazimierz Kuśmierczuk - ZSZiO - Kamienna Góra

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 03 stycznia 2020 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra nr KROŚ.6845.1.1.2020. Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.

MarciszówNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 688), oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Marciszów nr XII/73/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2020 roku w formie powierzenia lub wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz w/w podmiotom w obszarach:

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA