aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

PSZOK gmina Kamienna Góra

MIESZKAŃCY GMINY KAMIENNA GÓRA
Przypominamy, że na terenie miasta Kamienna Góra, przy ul. Towarowej 49 znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy.
PRZYJMOWANIE ODPADÓW W PSZOK ODBYWA SIĘ NIEODPŁATNIE W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH I GODZINACH:

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

BRASTER - twój najzdrowszy nawyk

Kamienna GóraWe wtorek 28 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w sali  Nr 211 Urzędu Miasta odbędzie się XXXI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad:

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze w ramach organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” informuje, że w dniach od 20.02.2017 r. do dnia 24.02.2017 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w pokoju nr 9 (I piętro) w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 36 udzielane będą bezpłatne informacje osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Krajowa Administracja SkarbowaSzanowni Państwo,
1 marca rozpocznie funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Jest ona połączeniem administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej.  

Gmina Kamienna GóraMIESZKAŃCY GMINY KAMIENNA GÓRA
Informujemy, że pojemniki do gromadzenia odpadów, które należy wystawić przed posesję w dniu odbioru muszą być przystosowane do opróżnienia przez śmieciarkę – muszą posiadać odpowiednie uchwyty do zawieszenia. Są to takie pojemniki, które otrzymali Państwo na odpady od firmy ALBA. Tego typu pojemniki są znormalizowane i nadają się do gromadzenia odpadów oraz są przystosowane do odbioru przez pojazdy specjalistyczne (śmieciarki).

KASSzanowni Państwo,
1 marca rozpocznie funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Jest ona połączeniem administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej.

gmina Kamienna GóraInformuję, iż w dniu 25.02.2017 r. w godzinach 8.00 – 12.00 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. przeprowadzi ponownie na terenie miejscowości Przedwojów odbiór pojemników na odpady zmieszane. W związku z tym prosimy o wystawienie w tym dniu przed posesją pustych pojemników należących do ww. firmy.

sanikomW związku z prowadzonymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej w Miszkowicach będą przerwy w dostawie wody w dniu 14.02.2017 r. (wtorek) od godziny 8.00 do 10.00.
Za niedogodności serdecznie przepraszamy.