aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 04 grudnia 2019 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

fot. UM Kamienna Góra

Koncepcję ożywienia gospodarczego, turystycznego i kulturalnego Kamiennej Góry przedstawił dziś w ratuszu jej autor, ceniony krakowski architekt dr Romuald Loegler. Do współpracy zaprosił go kamiennogórski samorząd, który w kilkunastoletniej perspektywie zamierza zagospodarować ponad 15 hektarów gruntu wokół Ośrodka Wypoczynku Świątecznego „Zalew”.

fot. UM Kamienna Góra

Podsumowaliśmy pierwszy rok pracy burmistrza Janusza Chodasewicza w Kamiennej Górze. W ciągu ostatnich 12 miesięcy udało się: uruchomić bezpłatną komunikację miejską, wyremontować wiele budynków w mieście, zrewitalizować układ komunikacyjny kamiennogórskiej starówki. Przebudowaliśmy kilka ulic i remontujemy kolejne. Otworzyliśmy nowe targowisko miejskie. Kontynuujemy remont centrum kultury, modernizujemy oświetlenie uliczne w całym mieście (prawie 1000 punktów oświetleniowych!) i budujemy 8-kilometrową ścieżkę rowerową. Mamy gotową koncepcję zagospodarowania kamiennogórskiego zalewu. Zrealizowaliśmy projekty za ponad 42 mln zł, z czego prawie 23 mln zł pochodziły z dotacji.

Chełmsko Śląskie - 10 lat Kwiatuszków Lnu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” składa wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy udzielili wsparcia w organizacji i przebiegu Koncertów Jubileuszowych Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Kwiatuszki Lnu” w 10-tą rocznicę jego powstania.

sanikomw sprawie obowiązku posiadania wpisu do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO)

wyjazd na mecz

Dom Kultury w Lubawce wraz z MKS Orzeł Lubawka organizują wyjazd na ostatni mecz Zagłębia Lubin w 2019 roku. Ekipa "Miedziowych" podejmować będzie Legię Warszawa.

fot. UM Kamienna Góra

Od 1 stycznia zmieniamy w Kamiennej Górze sposób składania deklaracji śmieciowych. Zmieni się też wysokość miesięcznej opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

fot. UM Kamienna Góra

Ruszył nabór wniosków w programie „Usuwanie folii  rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności  rolniczej”, który jest realizowany w latach 2019-2020 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

dofama zm

MOPS Kamienna Góra

Dnia 25 listopada 2019 r. rusza kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” organizowana z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy dla miasta Kamienna Góra oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze przy współpracy przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, która potrwa 16 dni, tj. do 10 grudnia 2019 r.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA