aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

MPWIK Kamienna GóraZ powodu awarii sieci mieszkańcy ul. Cisowej, Świerkowej i Modrzewiowej w Kamiennej Górze muszą liczyć się z brakiem wody z wodociągu. MPWiK podstawi beczkowóz z wodą. Awaria ma zostać usunięta do godziny 14:00.

fot. KAS

SZANOWNI PAŃSTWO - MIKROPRZEDSIĘBIORCY
Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze przekazuje przygotowany przez Ministerstwo Finansów komunikat prasowy pod tytułem „Wsparcie administracji dla mikroprzedsiębiorców w zakresie JPK_VAT” oraz prezentację stanowiącą kompendium wiedzy o JPK_VAT.

Kamienna GóraPrzedstawiciele zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze spotkali się w środę (07.02) z burmistrzem oraz miejskimi radnymi. Tematem spotkania była kondycja szpitala oraz najpilniejsze potrzeby zakupowe kamiennogórskiej placówki.

sanikomW związku z modernizacją sieci wodociągowej w Lubawce będą przerwy dostawy wody na ul. Szymrychowska, Podlesie, Brzozowa, Świerkowa, Celna, Szkolna dnia 08.02.2018r.(czwartek) od godziny 08:00 do 10:00

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 5 luty 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra. Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 02 lutego 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), mogą składać wnioski do dnia 15.03.2018 r.

Sanikom LubawkaW związku z awarią wewnętrznej sieci wodociągowej Spółdzielni Szarotka w Lubawce będą przerwy dostawy wody na osiedlu przy ul. Anielewicza, Kamiennogórska, Dworcowa dnia 02.02.2018r.(piątek) od godziny 07:00 do 14:00

Profil Zaufany - JPK

sanikomW związku z modernizacją sieci wodociągowej będą przerwy dostawy wody w Lubawce i Bukówce dnia 01.02.2018r.(czwartek) od godziny 10:00 do 14:00