aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy informuje producentów rolnych z terenu Gminy Kamienna Góra o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy o oszacowanie strat spowodowanych tegoroczną suszą.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że w dniu 01 lipca 2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019”. Konkurs dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Celem programu jest:

fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Serdecznie zapraszamy rodziny na spotkanie z Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Bożeną Borys-Szopą i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzeną Machałek w sprawie zmian w programie Rodzina 500+.

dirObserwowany niepokojący przebieg zjawisk pogodowych – bardzo wysokie temperatury, oraz brak opadów powoduje odparowanie wody, które odczuwalne jest szczególnie na słabszych glebach. Ekstremalnie wysoka temperatura dodatkowo niekorzystnie wpływa na proces wykształcania się ziaren m.in. rzepaku, zbóż jarych, jęczmienia ozimego oraz Trwałych użytków zielonych.

fot. via UM Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że w dniach 11 lipca i 8 sierpnia 2019 r. w godzinach 9:00 – 14:00 w sali witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra (I piętro, pok. 211) odbędą się bezpłatne konsultacje dla mieszkańców miasta, dotyczące rządowego programu priorytetowego "Czyste powietrze".

ZSZiO Kamienna GóraListy wstępnie przyjętych do ZSZiO są do wglądu w sali 122a i sekretariacie uczniowskim. Zapraszamy od 8 30 do 14 30.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 28 czerwca 2019 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

marciszowZakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” ul. Dworcowa 14, 58-410 Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: konserwator - elektryk

SP Krzeszów

Z dumą i radością przyjęliśmy wiadomość, że uczniowie krzeszowskiej szkoły wywalczyli I miejsce w unihokeju na szczeblu wojewódzkim, tym samym awansując na Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku” w Elblągu. Festiwal zaplanowany został na 7-9 czerwca. W skład zwycięskiej drużyny weszli uczniowie z klas piątych i szóstych, którzy od czwartej klasy, pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego - pani Danuty Farmas, zdobywali kolejne sprawności i szlifowali umiejętności. W związku z wyjazdem, uczniom tym musieliśmy zapewnić dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie.

Kamienna Góra - ul. Okrzei

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza:
ROKOWANIA
po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:
nieruchomości gruntowej zabudowanej (wpisanej do rejestru zabytków) z gminnego zasobu nieruchomości:

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu