aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraDyżury radnych Rady  Miejskiej w Kamiennej  Górze styczeń 2017 r. od godz. 14.30  do godz. 15.30 pokój nr 202

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Kamienna GóraInformacja Burmistrza Miasta Kamiennej Góry, w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry”, które realizowane będzie w 2017 roku w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 04 stycznia  2017 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, SZKODLIWIE NADUŻYWAJĄCYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, CZŁONKÓW ICH RODZIN ORAZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, FUNKCJONUJĄCY PRZY MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBAWCE z/s PRZY UL. DWORCOWEJ 33, INFORMUJE O GODZINACH PRACY TERAPEUTÓW W 2017 ROKU

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Marciszów ogłasza

gmina Kamienna Góra - harmonogram odbioru odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. informuje o nowym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych obowiązującym od stycznia 2017 r.

gmina Kamienna Góra

nekrolog

Życzenia - Urząd Miasta Kamienna Góra