aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
KAS

- 8 kwietnia 2017r. (sobota) jest dniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych.
W tym dniu urząd będzie czynny w godzinach od 10:00 do 13:00,
- 27 i 28 kwietnia 2017r. urząd będzie czynny dłużej, to jest od godziny 7:30 do godziny 18:00,
- 2 maja 2017r. (wtorek) jest ostatnim dniem na złożenie PITa (zeznania podatkowego).

Kamienna GóraDyżury radnych Rady Miasta Kamienna Góra marzec 2017 r. od godz. 14.30  do godz. 15.30 pokój nr 202

Kamienna Góra - Przedszkole nr 3

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 ul. Papieża Jana Pawła II 20 w Kamiennej Górze, tel. 75/ 744 25 94 www.superprzedszkole.com.pl informuje, że w terminie 01.03 – 31.03.2017 r. prowadzone są zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Kamienna GóraBurmistrz Kamiennej Góry ogłaszazapisy dzieci do przeszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018 według poniżej wymienionych zasad:

gmina Kamienna Góra

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra - obowiązujący od 6 marca 2017.

Kamienna Góra - Przedszkole nr 2

Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6-ciu lat, które będą po raz pierwszy uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.

Kamienna Góra - Przedszkole nr 1

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Spacerowej w Kamiennej Górze trwać będzie w terminie 1.03.2017. - 31.03.2017.

Kamienna GóraBurmistrz Kamiennej Góry ogłasza zapisy dzieci do Żłobka Miejskiego na rok pracy 2017/2018

PUP Kamienna GóraPowiatowy Urząd Pracy zaprasza pracodawców do składania wniosków:

  1. o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach:
    1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dla osób po 30 roku życia – 20 wolnych miejsc, z tego 18 dla mężczyzn,  
    2) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób do 30 roku życia,
  2.  o sfinansowanie zatrudnienia  osób do 30 roku życia w ramach dofinansowania części kosztów zatrudnienia w wysokości 2.000 zł brutto miesięcznie wraz z częścią składki na ubezpieczenie społeczne. Wymagany okres zatrudnienia to 25 miesięcy, pełny wymiar czasu pracy przy wynagrodzeniu 2.100 zł,
  3.  o sfinansowanie kształcenia ustawicznego swoich pracowników w 2017r. w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Maksymalna kwota dofinansowania 12.656,76 zł na 1 pracownika.

Zapraszamy również osoby bezrobotne do 30 roku życia oraz powyżej 30 roku życia zainteresowane pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 20.000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER i RPO WD.

PSZOK gmina Kamienna Góra

MIESZKAŃCY GMINY KAMIENNA GÓRA
Przypominamy, że na terenie miasta Kamienna Góra, przy ul. Towarowej 49 znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy.
PRZYJMOWANIE ODPADÓW W PSZOK ODBYWA SIĘ NIEODPŁATNIE W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH I GODZINACH: