aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 r., poz. 506 ze zm. ), art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020, poz. 65 ze zm.) - Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :

Kondolencje - T. Kulon

Kondolencje - T. Kulon

Kondolencje - T. Kulon

kondolencje

kondolencje

fot. UM Lubawka

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 04 lutego 2020 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju i Infrastruktury
Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej

fot. UM Kamienna Góra

Przygotowaliśmy pogłębioną informację na temat pracy urzędu miasta w Kamiennej Górze w minionym roku. Chcemy rzetelnie przedstawić mieszkańcom Kamiennej Góry najważniejsze inwestycje i działania, którymi samorząd zajmował się w roku 2019. Informacja trafi do kamiennogórzan przy okazji dostarczania innych urzędowych decyzji. Publikacja liczy 40 stron. Można ją także otrzymać w Biurze Obsługi Klienta w ratuszu. Zapraszamy serdecznie. Jest również dostępna wersja elektroniczna.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA