aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

PCE Kamienna GóraZ okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze zaprasza rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci na konsultacje indywidualne ze specjalistami. Konsultacje odbędą się w dniu 1 kwietnia 2017 roku (sobota) w godzinach od 9 do 13.

SanikomW związku z prowadzonymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej w Chełmsku Śląskim będą przerwy w dostawie wody w dniu 23.03.2017 r. (czwartek) od godziny 9.00 do 14.00.

Zgodnie Zarządzeniem nr 358 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Ustalenia Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej na 2017 r., oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich w dniu 28 marca br. rozpocznie się na terenie powiatu kamiennogórskiego kwalifikacja wojskowa i trwać będzie do 7 kwietnia br.

Kamienna GóraW środę (29 marca 2017 r.) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad:

Kamienna GóraPięć kamiennogórskich ulic zmieni od 25 marca swoich patronów. Będą to ul. Małgorzaty Fornalskiej, Hanki Sawickiej,  E. i J. Rosenbergów, Armii Ludowej i Janka Krasickiego. Zastąpią je odpowiednio – ul. Stanisława Staszica, Żytnia, Licealna, gen. Józefa Hallera i Mikołaja Reja. Taką decyzję podjęli na ostatniej sesji kamiennogórscy radni.  

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Kamienna GóraPrzypominamy mieszkańcom miasta o obowiązkach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra, uchwalonego uchwałą Nr XXI/135/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 czerwca 2016 r. w zakresie:

KAS

- 8 kwietnia 2017r. (sobota) jest dniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych.
W tym dniu urząd będzie czynny w godzinach od 10:00 do 13:00,
- 27 i 28 kwietnia 2017r. urząd będzie czynny dłużej, to jest od godziny 7:30 do godziny 18:00,
- 2 maja 2017r. (wtorek) jest ostatnim dniem na złożenie PITa (zeznania podatkowego).

Kamienna GóraDyżury radnych Rady Miasta Kamienna Góra marzec 2017 r. od godz. 14.30  do godz. 15.30 pokój nr 202