aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu x 3 4 5 6 7 8 9 materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog 12 13 14 15 16 17 18 19 20

sanikomW związku z modernizacją sieci wodociągowej w Lubawce będą przerwy dostawy wody dnia 13.07.2018r.(piątek) od godziny 10:00 do 16:00

sanikomW związku z awarią sieci wodociągowej w Paprotkach będą przerwy dostawy wody dnia 13.07.2018r.(piątek) od godziny 10:00 do 14.00.

Kamienna GóraOsoby, które w naborze wniosków na wymianę pieców zostały zakwalifikowane do dofinansowania wkrótce otrzymać będą mogły zwrot poniesionych wydatków. We wtorek, 11 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek podpisał umowę pożyczki na ten cel.

gmina Kamienna Góra

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DEKLARACJI W KONKURSIE PN. „PIĘKNA I CZYSTA ZAGRODA WIZYTÓWKĄ TWOJĄ I TWOJEGO ŚRODOWISKA”

Kamienna Góra107 tys. zł otrzymała Kamienne Góra na projekt „Nasze ścieżki poznawania świata” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. To już kolejne środki z tego źródła, które Miasto pozyskało na zadania związane z kamiennogórską oświatą.

Święto Miasta Lubawka 2018

W najbliższy weekend (14-15 lipca) na lubawskim rynku odbędzie się Święto Miasta Lubawka. Prezentujemy dokładny harmonogram imprezy.

Aktualizacja 13.07.2018.
Uwaga, zmiana programu sobotniej części imprezy

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 11 lipca 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

sanikomW związku z awarią sieci wodociągowej będą przerwy dostawy wody w Lubawce przy ul. Jagiellońskiej, Wiejskiej i Krótkiej dnia 9.07.2018r.(poniedziałek) do godziny 16:00

Sanikom LubawkaPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce informuje, że w dniu 03.07.2018 na stronie BIP WODY POLSKIE została opublikowana Decyzja WR.RET.070.140.2018/A5 REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU , zatwierdzająca ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ‘Sanikom” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubawka na okres 3 lat.

Kamienna GóraGmina Miejska Kamienna Góra serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) - „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.