aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LUBAWA” w Lubawce ogłasza konkurs ofert na wykonanie następujących robót:

Wójt Gminy Marciszów
informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Sanikom LubawkaW związku z awarią sieci wodociągowej w Lubawce, przy ulicach: Kamiennogórska, Pocztowa, Anielewicza, Plac Wolności, Ciasna, Jana Pawła II, Kościuszki, Ogrodowa, Garbarska nastąpią przerwy w dostawie wody dnia 08.02.2017 r. (środa) od godziny 8.30 do 16.00.
Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

Kamienna GóraXXX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 10 lutego 2017 r.  o godz. 14.00 w Sali Witrażowej (Nr 211) Urzędu Miasta w Kamiennej Górze

Kamienna GóraDyżury radnych Rady  Miasta Kamienna  Góra luty  2017 r. od godz. 14.30  do godz. 15.30 pokój nr 202

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce działający w ramach Pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23.05.2016 R. do realizacji Projektu „Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 „Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych”, Poddziałanie 9.2.4 „Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW”.
informuje

Urząd Gminy Kamienna Góra ogłasza, że Uchwałą Nr XXIX/180/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 stycznia 2015r. zatwierdzone zostały nowe taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra.

Kamienna GóraNa początku stycznia pracownicy Urzędu Miasta zgłosili Kamienną Górę do akcji kontroli jakości powietrza w miejscowościach gdzie nie ma zainstalowanych pyłomierzy. Organizatorami tego projektu są  Dolnośląski Alarm Smogowy i Radio Wrocław.

Kamienna GóraZwracamy się z prośbą do posiadaczy samochodów o niezastawianie dojść oraz dojazdów do miejsc gdzie znajdują się pojemniki na odpady komunalne bądź boksy śmietnikowe, co bardzo często stanowi utrudnienie dla firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców miasta. Dostosowanie się do powyższego zapewni ciągłość w odbiorze odpadów komunalnych z terenu miasta.

PUP Kamienna GóraPowiatowy Urząd Pracy zaprasza wszystkie osoby, którym w 2016 r. wypłacono zasiłek dla bezrobotnych, stypendium stażowe, szkoleniowe lub dodatek aktywizacyjny do osobistego odbioru informacji o dochodach PIT-11 za 2016 r. – Kancelaria II piętro w dniach od 23.01.2017 r. do 21.02.2017 r. w godzinach od 09:00 do 14:30.