aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

kg nowySzanowni Państwo, Drodzy mieszkańcy
Kamienna Góra przygotowuje się do udziału w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

gminakg 145Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 10 czerwca 2019 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

marciszowWójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

komunikat

KOMUNIKAT
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU Z  ĆWICZENIAMI POWIATOWYMI

Kamienna GóraBurmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że mieszkańcy miasta mogą przekazywać przeterminowane leki w wymienionych poniżej punktach aptecznych:

sanikomZgodnie z Decyzją WR.RET.070.140.2018.AS Z DN 07.06.2018 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającego taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawka wprowadza zmianę opłat a wodę i ścieki od 11 lipca 2019 do dnia 10.07. 2020r.

Kamienna GóraPrzypominamy, że do środy – 12 czerwca trwają w Kamiennej Górze konsultacje społeczne w sprawie budowy przy ul. Krzeszowskiej – część działki nr 18 obręb 8 (nad starym kamieniołomem) w Kamiennej Górze masztu telekomunikacyjnego z funkcją wieży widokowej.

Sanikom Lubawka

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubawce ogłasza nabór na stanowisko:
- Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

Komplet dokumentów można składać do 14.06.2019 r.

Dokumenty do pobrania

Dni Kamiennej Góry 2019

Burmistrz Kamiennej Gór zaprasza na Dni Kamiennej Góry 2019 7-9 czerwca - Zalew w Kamiennej Górze.

Kamienna GóraZapraszamy przedsiębiorców, szkoły, stowarzyszenia i inne podmioty do niekomercyjnej promocji własnej działalności podczas Dni Kamiennej Góry 2019.
Do dyspozycji wystawcy oddajemy bezpłatnie zadaszony domek drewniany uzbrojony w prąd i oświetlenie.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu