aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gminakgWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 8 października 2019 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra nr KROŚ.6845.1.8.2019. Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.

pupPowiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na kształcenie ustawiczne swoich pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz osoby bezrobotne uzyskaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej do składania wniosków.

marciszowWójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Chełmsko Śląskie - koncert

Wiejski Dom Kultury, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tkaczy Chełmskich oraz Parafia w Chełmsku Śląskim serdecznie zapraszają do udziału w koncercie ku pamięci Jana Pawła II w ramach XIX Dnia Papieskiego.

sanikomW związku z awarią sieci w dniu dzisiejszym (czwartek, 3 października) do godziny 14 mogą występować przerwy w dostawie wody w Błażejowie i Chełmsku Śląskim.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Kamienna Góra - działki - ul. Wrzosowa

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych:

działka Marciszów

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.

Kamienna Góra - komunikacja miejska

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że od 1 października 2019 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej.

Opawa

W sobotę (5 października) w Opawie (gm. Lubawka) odbędzie się podsumowanie konkursu Piękna Wieś Dolnośląska. Zgodnie ze zwyczajem, gospodarzem wydarzenia jest wieś, która otrzymała główną nagrodę, czyli tytuł Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej.

sanikomW dniu dzisiejszym (poniedziałek, 30 września) do godziny 12 mogą występować przerwy w dostawie wody w Paprotkach.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu