aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

sanikomW związku z modernizacją sieci wodociągowej w Lubawce będą przerwy dostawy wody przy ul. Celna, Brzozowa, Świerkowa dnia 20.06.2018r. (środa) od godziny 10:30 do 17:00

sanikomW związku z modernizacją sieci wodociągowej w Lubawce będą przerwy dostawy wody przy ul. Celna, Brzozowa, Świerkowa dnia 19.06.2018r.(wtorek) od godziny 12:00 do 17:00

fot. UM Kamienna Góra

W kamiennogórskim ratuszu odbyło się spotkanie burmistrza Krzysztofa Świątka z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Kamienna Góra.

Kamienna GóraW ubiegłym tygodniu w kamiennogórskim ratuszu doszło do spotkania burmistrza Krzysztofa Świątka z komendantem kamiennogórskiej policji Januszem Cygalem i jego zastępcą Tomaszem Kościckim. Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo mieszkańców Kamiennej Góry.

Piękna i czysta zagroda wizytówką Twoją i Twojego środowiska

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłosił w dniu 13.06.2018 r. kolejną edycję konkursu "Piękna i czysta zagroda wizytówką Twoją i Twojego środowiska". Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 1. Zagroda wiejska i 2. Posesja.

Kamienna Góra

Mieszkańcy Kamiennej Góry po raz trzeci już zdecydują na co przeznaczyć środki w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego. Pula środków na realizację w 2019 roku wybranych projektów wyniesie 100 tys. zł. Podobnie, jak w roku ubiegłym miasto podzielone zostanie na cztery okręgi, każdy do dyspozycji dostanie 25 tys. zł. Wnioski składać można będzie od 11 do 30 czerwca br.

fot. UG Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, iż gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Oddział z/s w Jeleniej Górze) na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra.

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Marciszów. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), mogą składać wnioski do dnia 17.07.2018 r. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 03 67.

SanikomW związku z awarią sieci wodociągowej w Bukówce będą przerwy dostawy wody dnia 06.06.2018r.(Środa) od godziny 09:00 do 14:00

Kamienna GóraDyżury Radnych Rady Miasta Kamienna Góra Czerwiec 2018 Piątek Godz. 14.30 – 15.30 Pokój Nr 202