aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

sanikom LubawkaW związku z modernizacją sieci wodociągowej w Lubawce i w Bukówce będą przerwy w dostawie wody w dniu 12.01.2018r.(piątek) od godziny 10:00 do 14:00

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości :

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości :

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości :

Kamienna GóraInformacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra, w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry”, które realizowane będzie w 2018 roku w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

sanikom LubawkaW związku z modernizacją sieci wodociągowej w Lubawce będą przerwy w dostawie wody w dniu 11.01.2018r.(czwartek) od godziny 09:00 do 14:00

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 29 grudnia 2017 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

gmina Kamienna Góra - usuwanie azbestu

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 03.01.2018 r.
KROŚ.605.1.2018
Gmina Kamienna Góra informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 r. WFOŚiGW we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2018. Beneficjentem programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST), która może uzyskać do 85 % dotacji. Pozostała część kosztów (minimum 15%) będzie dofinansowana z budżetu Gminy.

Kamienna GóraDnia 1 lipca 2017 r. weszło w życie nowe prawo dotyczące segregacji odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów).