aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

x x 3 4 5 6 7 8 9 x x 12 13 14 15 16 17 18 19 20

W dniu 4 czerwca 2013 roku Starosta Kamiennogórski Ewa Kocemba  w trybie alarmowym zwołała posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na które zaprosiła również Wójtów, Burmistrzów.  W posiedzeniu uczestniczyli:  Wicestarosta- Tadeusz Rycharski, Etatowy Członek Zarządu- Jarosław Gęborys, Skarbnik Powiatu- Zbigniew Lipień, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ryszard Klimsiak, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego- Anna Kuszaj, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze- Robert Słowik, Zca- Komendanta Powiatowego Policji- Tomasz Kościcki, Naczelnik Wydziału Prewencji – Grzegorz Frączkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii- Edyta Gizel- Gawron, Powiatowy Inspektor Sanitarny- Andrzej Wyrzykowski, Burmistrz Miasta Kamienna Góra- Krzysztof Świątek, Burmistrz Miasta Lubawka- Tomasz Kulon, Wójt Gminy Kamienna Góra- Stanisław Szmajdziński, Wójt Gminy Marciszów- Stefan Zawierucha, przedstawiciel Powiatowego Centrum Zdrowia- Gerard Czyczkan.

ZSZiO Kamienna GóraSzkolny Klub Wolontariatu przy ZSZiO w Kamiennej Górze ogłosił w dniu dzisiejszym wśród uczniów, zbiórkę dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w powiecie kamiennogórskim.

Dary przekazywać mogą również osoby spoza szkoły. Przedmioty przyjmowane są w szkole od godziny 8 do 15.

SanikomW ZWIĄZKU Z POGORSZENIEM SIĘ PARAMETRÓW  DOSTARCZONEJ DO SIECI WODY W MIEJSCOWOŚCI MISZKOWICE, PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „SANIKOM” SP. Z O.O. ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEWYKORZYSTYWANIE WODY DO CELÓW SPOŻYWCZYCH  ORAZ WYKORZYSTYWANIE WODY DO CELÓW NIE SPOŻYWCZYCH WYŁĄCZNIE PO JEJ PRZEGOTOWANIU.

Gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra swoim zarządzeniem z dnia 3 czerwca br. powołał Komisję ds. szacowania strat po ostatnich deszczach. Członkowie Komisji już wyjechali w teren. Mieszkańcy, u których doszło do zalań mieszkań powinni ten fakt zgłosić w urzędzie gminy (osobiście bądź telefonicznie 75 610 62 92) lub u sołtysa wsi.
Przewiduje się, że prace Komisji potrwają kilka dni.

Kamienna GóraProsimy wszystkie osoby które poniosły straty związane z przybraniem wody w rzekach Bóbr i Zadrna na terenie miasta Kamienna Góra o zgłaszanie się po pomoc finansową (zasiłek) i materialną (środki czystości itp.) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 1.

Kamienna GóraUprzejmie informuję, że 5 czerwca 2013 r. /środa/ o godz. 12.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z następującym porządkiem obrad:

Dyżury radnych Rady Miejskiej w  Kamiennej Górze czerwiec  2013 r. od godz. 14.30  do godz. 15.30 pokój nr 202

Kamienna GóraBurmistrz Miasta Kamiennej Góry wzywa osoby, które jeszcze nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na formularzu DO-1 do niezwłocznego wypełnienia tego obowiązku.

Gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu nieruchomości:

Kamienna Góra - starostwoBiuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało Białą Księgę Bezpieczeństwa Narodowego RP. Księga ta to efekt dwuletniej pracy prawie 200 ekspertów, przeprowadzonej na polecenie Prezydenta RP w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. W przedsięwzięcie zaangażowani byli m.in. przedstawiciele niezależnych ośrodków analitycznych, uczelni oraz struktur rządowych.