aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraNiemal 550 tys. złotych otrzyma Kamienna Góra w ramach kolejnej dotacji. Środki te przeznaczone zostaną na przygotowanie oraz zakup infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia wydarzeń kulturalnych i sportowych w mieście.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 17 stycznia 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

Kamienna GóraNabór na wolne stanowisko pracownika samorządowego - podinspektor ds. kultury, sportu i turystki

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika samorządowego

- podinspektor ds. kultury, sportu i turystki

Sanikom LubawkaW związku z awarią sieci wodociągowej będą przerwy dostawy wody w Lubawce ul. Podgórze dnia 13.01.2018r.(sobota) od godziny 14:00 do 20:00.

sanikom LubawkaW związku z modernizacją sieci wodociągowej w Lubawce i w Bukówce będą przerwy w dostawie wody w dniu 12.01.2018r.(piątek) od godziny 10:00 do 14:00

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości :

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości :

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości :

Kamienna GóraInformacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra, w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry”, które realizowane będzie w 2018 roku w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

sanikom LubawkaW związku z modernizacją sieci wodociągowej w Lubawce będą przerwy w dostawie wody w dniu 11.01.2018r.(czwartek) od godziny 09:00 do 14:00