aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu x 3 4 5 6 7 8 9 materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kamienna Góra - Przedszkole nr 3

Dyrektor i pracownicy Przedszkola Publicznego Nr 3 w Kamiennej Górze zapraszają chętnych rodziców z dziećmi w wieku od 3 - 6 lat na  dni otwarte przedszkola - w dni powszednie w okresie: 10 - 14 marca w godzinach 9.00 – 11.00.

fot. UM Kamienna Góra

Nowoczesny, ratujący życie sprzęt, jest od dzisiaj na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Specjalistyczna Jednostka Ratownictwa w Kamiennej Górze. Defibrylator Lifepak 500 zaprezentowany oficjalnie został podczas spotkania ratowników z Burmistrzem Krzysztofem Świątkiem w kamiennogórskim ratuszu.

Zdjęcia: http://www.duw.pl/

Starosta Ewa Kocemba odebrała we wtorek 25 lutego promesę na 4 mln złotych przeznaczoną na remonty lub odbudowę ziszczonych podczas powodzi dróg. – Dzięki wywalczonym przez nas środkom, powiat wyremontuje ulicę Kościuszki w Kamiennej Górze -- mówi starosta Kocemba.

PP2 Kamienna GóraZapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6-ciu lat, które będą po raz pierwszy uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015.

Kamienna GóraW związku z pojawiającymi się uwagami ze strony mieszkańców, dotyczącymi zagospodarowania ścieżki łączącej ulice Księcia Bolka i Krzeszowską, a także realizując systematycznie najbardziej potrzebne inwestycje w mieście, informujemy, że widzimy konieczność utwardzenia tego traktu pieszego i zagospodarowania terenu wokół niego. Realizacja tego zadania rozpocznie się najprawdopodobniej wiosną bieżącego roku. 

PSSE Kamienna GóraKomunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze

fot. via UM Kamienna Góra

We wtorek (18 lutego) w gmachu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, odbyło się spotkanie delegacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Ministrem Adamem Ździebło.

Sanikom LubawkaW związku z uzyskaniem właściwych parametrów wody  na ujęciu w Miszkowicach. zostaje odwołany zakaz  wykorzystania wody do celów spożywczych.

Sanikom LubawkaPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o. o., w celu poprawy jakości wód powierzchniowych i zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody pitnej, apeluje do mieszkańców Miszkowic o niezanieczyszczanie Potoku Złotna.