aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

starostwo Kamienna GóraStarosta Kamiennogórski ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na zbycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Lubawce, obręb 3

Kamienna Góra - zbiórka elektrośmieci

Zapraszamy na zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która odbędzie się dnia 5.10.2013 (sobota) w godz. 9.00 - 17.00. Miejsce zbiórki to parking przy Sądzie Rejonowym, ul. Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.

Kamienna GóraDyżury radnych rady miejskiej w Kamiennej Górze październik 2013 r. od godz. 14.30  do godz. 15.30 pokój nr 202

W Gminie Lubawka i Mieście Trutnov zakończyła się realizacja wspólnego projektu pt.: "Kulturalne spotkania na czesko – polskim pograniczu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Głównym celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej tego rejonu pogranicza i rozwój gmin partnerskich, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i dziedzictwa historycznego.

PCPR Kamienna Góra"Aktywny samorząd" – przypominamy wnioski przyjmujemy tylko do 30.09.2013 – liczy się data stempla pocztowego

LubawkaGmina Lubawka organizuje zbiórkę odpadów problemowych pochodzących z gospodarstw domowych, tzw. "wystawkę".

Sanikom LubawkaW związku z pogorszeniem się parametrów  dostarczonej do sieci wody w Chełmsku Śląskim i Błażejowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. zwraca się z prośbą o wykorzystywanie wody do celów spożywczych,   wyłącznie po jej przegotowaniu.

Sanikom LubawkaW związku z pogorszeniem się parametrów  dostarczonej do sieci wody w miejscowości Miszkowice, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Sanikom" sp. z o.o. zwraca się z prośbą o wykorzystywanie wody do celów spożywczych,  wyłącznie po jej przegotowaniu.

Kamienna GóraBurmistrz Kamiennej Góry przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 30 września upływa termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kamienna Góra - pasowanie

Dzisiaj (czwartek, 26 września) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów.