aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 28 czerwca 2019 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

marciszowZakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” ul. Dworcowa 14, 58-410 Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: konserwator - elektryk

SP Krzeszów

Z dumą i radością przyjęliśmy wiadomość, że uczniowie krzeszowskiej szkoły wywalczyli I miejsce w unihokeju na szczeblu wojewódzkim, tym samym awansując na Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku” w Elblągu. Festiwal zaplanowany został na 7-9 czerwca. W skład zwycięskiej drużyny weszli uczniowie z klas piątych i szóstych, którzy od czwartej klasy, pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego - pani Danuty Farmas, zdobywali kolejne sprawności i szlifowali umiejętności. W związku z wyjazdem, uczniom tym musieliśmy zapewnić dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie.

Kamienna Góra - ul. Okrzei

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza:
ROKOWANIA
po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:
nieruchomości gruntowej zabudowanej (wpisanej do rejestru zabytków) z gminnego zasobu nieruchomości:

działki Przedwojów

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości :

Kamienna Góra - rynek

Już w najbliższą sobotę tj. 29 czerwca br. na kamiennogórskim rynku odbędzie się drugie wydarzenie z cyklu Cztery Pory Rynku pt. Lato.

Kamienna GóraBurmistrz i Rada Miasta Kamienna Góra zapraszają mieszkańców na 212 kamiennogórski Jarmark Staroci i Rękodzieła, który odbędzie się na płycie rynku w Kamiennej Górze 29.06.2019 od godziny 7:00.

Kamienna GóraXIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 11.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta. z następującym porządkiem obrad:

pupOstatnia szansa na staże dla osób bezrobotnych realizowane w 2019r.
Kandydat na staż musi posiadać status osoby bezrobotnej i motywację do zmiany swojej sytuacji zawodowej.
Minimalny okres zatrudnienia po odbytym stażu – 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy.
Jesteś zainteresowany – skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy tel. 75 64 50 169; 64 50 178 i skorzystaj z okazji.

sanikomZ powodu prac prowadzonych na ujęciu wody w Paprotkach, woda w Paprotkach i Starej Białce czasowo może być mętna.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu