aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

kasUrząd Skarbowy w Kamiennej Górze informuje, że w dniu 16.06.2016r. Urząd będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 24.06.2016r. (sobota) Urząd będzie czynny w godzinach 7:30 – 15:30.

Kamienna GóraXXXIV SESJA RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w Sali Witrażowej (Nr 211) Urzędu Miasta w Kamiennej Górze

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Kamienna GóraUrząd Miasta w Kamiennej Górze informuje, że od dnia 01 czerwca 2017 r. rozpoczną się bieżące roboty utrzymaniowe nawierzchni ul. M. Skłodowskiej – Curie w Kamiennej Górze.

Kamienna GóraDyżury radnych Rady Miasta Kamienna Góra czerwiec  2017 r. od godz. 14.30  do godz. 15.30 pokój nr 202

Kamienna Góra

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Kamienna Góra - obowiązujący od dnia  1 czerwca 2017 r.
W chwili, kiedy dzień odbioru jest dniem wolnym od pracy (świętem) odbiór  odpadów komunalnych odbywa się w kolejnym dniu roboczym.

Spółka Mieszkaniowa Kamienna GóraSpółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Kamiennej Górze z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami poszukuje:  

Kierownika konserwatorów terenów zielonych

Profilaktyczne badania skóry

Po raz kolejny w Kamiennej Górze odbędą się bezpłatne profilaktyczne badania skóry w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów.

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6–tygodniowym od daty wywieszenia wykazu tj. od 15.05.2017 r. do 25.06.2017 r.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  z gminnego zasobu  nieruchomości: