aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości :

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu nieruchomości :

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości :

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z gminnego zasobu nieruchomości:

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości :

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Kamienna GóraXXXVII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 30 sierpnia 2017 r. o godz. 13:00 w Sali Witrażowej (Nr 211) Urzędu Miasta w Kamiennej Górze

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że w związku z wystąpieniem w dniach 11 - 12 sierpnia br. na terenie gminy Kamienna Góra kolejnych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (deszcz nawalny, burze, grad), producenci rolni z terenu gminy Kamienna Góra, którzy ponieśli szkody w swoich uprawach, mogą (w terminie do dnia 31 sierpnia br.) składać wnioski do Wójta Gminy Kamienna Góra o szacowanie szkód przez Gminną Komisje.

kas- Zwroty zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej będą realizowane szybciej, tj. nawet do 15 dni.
- Skrócenie terminu będzie możliwe wyłącznie po zweryfikowaniu prawidłowości zwrotu.

Lubawka - stowarzyszenie GranicaStowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica” realizuje projekt pn.: „Wsparcie inicjatyw lokalnych i Rad Seniorów w regionie kamiennogórskim” na terenie gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Mieroszów, Marciszów, i Czarny Bór. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.