aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 02 lutego 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), mogą składać wnioski do dnia 15.03.2018 r.

Sanikom LubawkaW związku z awarią wewnętrznej sieci wodociągowej Spółdzielni Szarotka w Lubawce będą przerwy dostawy wody na osiedlu przy ul. Anielewicza, Kamiennogórska, Dworcowa dnia 02.02.2018r.(piątek) od godziny 07:00 do 14:00

Profil Zaufany - JPK

sanikomW związku z modernizacją sieci wodociągowej będą przerwy dostawy wody w Lubawce i Bukówce dnia 01.02.2018r.(czwartek) od godziny 10:00 do 14:00

Kamienna GóraDYŻURY RADNYCH RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA LUTY 2018, PIĄTEK GODZ. 14.30 – 15.30, POKÓJ NR 202

Kamienna GóraXLII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 31 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta. z następującym porządkiem obrad:

fot. UM Kamienna Góra

W kamiennogórskim ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie powołanego przez burmistrza Krzysztofa Świątka Komitetu ds. Organizacji Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

PUP Kamienna GóraPowiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza osoby, którym w 2017 roku wypłacono zasiłek dla bezrobotnych, stypendium stażowe, szkoleniowe lub dodatek aktywizacyjny do odbioru PIT-11 w siedzibie tutejszego Urzędu - Sekretariat II piętro - w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do 21 lutego 2018 r.

Kamienna Góra

Przedstawiamy nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Kamienna Góra.

Aktualizacja 16.03.2018.
Zmieniony został harmonogram odbioru odpadów segregowanych - aktualna wersja dostępna jest tutaj