aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - ścieżki rowerowe

12 października 2018 roku w Kamiennej Górze została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie dróg rowerowych na terenie Miasta Kamienna Góra. Wykonawcą zostało konsorcjum firm - Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. z Kamiennej Góry i BISEK-ASFALT z siedzibą w Kostomłotach. Prace budowlane mogą się rozpocząć już w przeciągu najbliższego miesiąca. Ich zakończenie planowane jest w listopadzie 2019 roku.

Kamienna GóraBurmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że w dniach 24 i 31 października 2018 r. oraz 7 i 14 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzana na terenie miasta akcja jesiennej zbiórki liści.

Kamienna Góra - Czyste powietrze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych na spotkanie informacyjne, organizowane przez Ministerstwo Środowiska, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę starych, wysoko - emisyjnych źródeł ciepła i termomodernizację budynków.  Spotkanie odbędzie się 17 października 2018 r. o godz. 18:00 w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

Kamienna GóraLI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 12 października 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta,
z następującym porządkiem obrad:

sanikomInformujemy, że w związku z planowym wywozem osadu z osadnika wstępnego, zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lubawce w dniach 10-19.10.2018 r. może wystąpić zwiększenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni w najbliższym sąsiedztwie.
Przepraszamy za utrudnienia.

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6–tygodniowym od daty wywieszenia wykazu tj. od 04.10.2018 r. do 14.11.2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu (I piętro, pok. nr 19) tel. 75 741 03 67.

sanikomW związku z modernizacją sieci wodociągowej w Lubawce będą przerwy dostawy wody przy ul. Krótka, Jagiellońska, Wiejska dnia 03.10.2018r.(środa) od godziny 9:00 do 13.00
Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

fot. UM Kamienna Góra

Zakończyły się prace prowadzone w ostatnim czasie przez kamiennogórski urząd miasta związane z pełniejszym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, a polegające na wymianie zniszczonych oraz ustawieniu nowych obiektów małej architektury – ławek miejskich i koszy ulicznych w miejscach wskazanych przez mieszkańców.

warsztaty

To, jakim powietrzem oddychamy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie! Jak o nie zadbać? Jaki ma na nas wpływ? Jak pozyskać finansowanie na inwestycje? Jak zabezpieczyć siebie i swoje mieszkanie przed zanieczyszczonym powietrzem? Na te, i każde dodatkowe pytania, odpowiemy na warsztatach dla mieszkańców.

sanikomW związku z awarią sieci wodociągowej w Starej Białce będą przerwy dostawy wody dnia 28.09.2018r.(piątek) od godziny 10:00 do 13.00
Za niedogodności serdecznie przepraszamy.