aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 15 października 2019 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra nr KROŚ.6845.1.9.2019. Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.

fot. UM Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 74,78m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. Słowiańskiej 5.

Kamienna GóraBurmistrz Miasta Kamienna Góra
ogłasza przeprowadzenie głosowania na projekty w budżecie obywatelskim Miasta Kamienna Góra na 2020 rok.

Kamienna GóraBurmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie poświęcone omówieniu współpracy, wymianie informacji oraz propozycji zadań planowanych do realizacji na 2020 rok.

fot. UM Lubawka

9 października 2019 r. została podpisana umowa dotycząca budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa pomiędzy Gminą Lubawka reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Lubawka - Panią Ewę Kocembę a Wykonawcą - firmą: ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne reprezentowaną przez Pana Artura Migacza.

sanikomW związku z awarią sieci w dniu dzisiejszym (środa, 9 października) od godziny 16 mogą występować przerwy w dostawie wody w Błażejowie i Chełmsku Śląskim.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

gminakgWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 8 października 2019 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra nr KROŚ.6845.1.8.2019. Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.

pupPowiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na kształcenie ustawiczne swoich pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz osoby bezrobotne uzyskaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej do składania wniosków.

marciszowWójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Chełmsko Śląskie - koncert

Wiejski Dom Kultury, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tkaczy Chełmskich oraz Parafia w Chełmsku Śląskim serdecznie zapraszają do udziału w koncercie ku pamięci Jana Pawła II w ramach XIX Dnia Papieskiego.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu