aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 11 lipca 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

sanikomW związku z awarią sieci wodociągowej będą przerwy dostawy wody w Lubawce przy ul. Jagiellońskiej, Wiejskiej i Krótkiej dnia 9.07.2018r.(poniedziałek) do godziny 16:00

Sanikom LubawkaPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce informuje, że w dniu 03.07.2018 na stronie BIP WODY POLSKIE została opublikowana Decyzja WR.RET.070.140.2018/A5 REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU , zatwierdzająca ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ‘Sanikom” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubawka na okres 3 lat.

Kamienna GóraGmina Miejska Kamienna Góra serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) - „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

Kamienna Góra - Centrum Kultury

Miasto wyłoniło wykonawcę, który kontynuować będzie remont budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury przy ul. Kościuszki. Co ważne, prace wykona lokalna firma.

W odpowiedzi na pojawiające się na terenie Gminy Marciszów informacje o sprzedaży infrastruktury wodociągowej Wójt Gminy kategorycznie zaprzecza pojawiającym się tego typu informacjom. Wyłączną kompetencję do sprzedaży mienia komunalnego posiada Rada Gminy. Moja 16-letnia praca ma na celu odzyskanie mienia wodociągowego, którego gmina jest jedynym właścicielem a następnie sprzedaż wody dla mieszkańców gminy i dla WPWiK Wałbrzych w celu zaopatrzenia 200 tys. aglomeracji. To przyniesie dochody, które mają pomóc mieszkańcom w życiu i rozwoju gminy.

Kamienna GóraMając na uwadze zbliżający się okres urlopowy uprzejmie informuję, iż w lipcu i sierpniu br. zostają odwołane dyżury radnych Rady Miasta Kamienna Góra, które odbywają się w każdy piątek w godz. 14.30 – 15.30.

sanikomW związku z awarią sieci wodociągowej w Lubawce będą przerwy dostawy wody w Lubawce i Bukówce dnia 2.07.2018r.(poniedziałek) od godziny 10:00 do 16:00

Kamienna GóraGmina Miejska Kamienna Góra otrzymała dofinansowanie na zadanie polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta. Pozyskane na ten cel środki będą do wykorzystania w 2018 roku.

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych). Zwracamy się z prosbą o zapoznanie się z ich treścią.