aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - ulotka - smog

Kamiennogórski urząd miasta przygotował specjalną ulotkę edukacyjno-informacyjną dotyczącą powstawania niskiej emisji, zapobieganiu i wpływie problemu na nasz zdrowie.

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Kamienna GóraXL Sesja Rady Miasta odbędzie się 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta.

PSSE Kamienna GóraWczoraj (wtorek, 21 listopada) Państwowa Inspekcja Sanitarna stwierdziła, że woda dostarczana przez WPWiK na terenie Marciszowa odpowiada wymaganiom sanitarnym pod względem bakteriologii.

W związku z informacją dotyczącą złej jakości wody Gmina Marciszów informuje, że w dniu dzisiejszym do sekretariatu urzędu wpłynęła decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze z dnia 16.11.2017 r. nakazująca Wałbrzyskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu unieruchomić odcinki wodociągów w Marciszowie przy ul. Spółdzielczej. Uzasadnieniem decyzji jest ocena jakości wody z dnia 16.11.2017 r. z której wynika, że w pobranych do badań próbkach w okolicy budynku Spółdzielcza 46 i Spółdzielcza 21/40 stwierdzono obecność bakterii grupy Coli, co eliminuje całkowicie wodę do spożycia przez ludzi, do przygotowania posiłków, mycia się, mycia zębów, mycia warzyw i owoców, mycia naczyń kuchennych, prania i przemywania ran. Woda ta według oceny jakości może być wykorzystywana jedynie do spłukiwania toalet.

SanikomW związku z awarią sieci wodociągowej w Paprotkach będą przerwy w dostawie wody w dniu 17.11.2017r.(piątek) od godziny 09:00 do 14:00

fot. via GINB

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Spółka Mieszkaniowa Kamienna GóraSpółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Kamiennej Górze z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami poszukuje:

fot. GINB

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego.

fot. GINB

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych