aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. UM Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza na dzień 8 października 2020 r. na godz. 900 II przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Jeleniogórskiej:

 

1. Nr 17/31 o pow. 203 m2 - cena wywoławcza – 6 900,00 zł. brutto, wadium 700,00 zł,
2. Nr 17/35 o pow. 185 m2 - cena wywoławcza – 6 300,00 zł. brutto, wadium 630,00 zł,
3. Nr 17/36 o pow. 213 m2 - cena wywoławcza – 7 250,00 zł. brutto, wadium 730,00 zł,.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 6 października 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2020) .

 

REKLAMA