aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXXV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z XXII i XXIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
6. Informacja Prezesa Zarządu Spółki Mieszkaniowej nt. bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej spółki.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wnioski.

11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Sesji.

REKLAMA