aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

dirDolnośląska Izba ROlnicza we Wrocłąwiu wysłała do starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentó oraz dyrektorów dolnośląskich oddziałów KRUS i ARiMR pismo z prośbą o udzielanie rolnikowm pomocy i wsparcia przy pozyskiwaniu niezbędnych dokumentów i zaświadczeń. Poniżej publikujemy całą treść pisma.

 

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwraca się z prośbą o wsparcie i pomoc rolnikom, którzy występują do podległych Państwu jednostek, o wydanie dokumentów i zaświadczeń koniecznych do przedłożenia w procedurach przetargowych prowadzonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 16 marca 2020 r. ograniczona została możliwość bezpośredniego kontaktu z rolnikami w siedzibach urzędów, biurach terenowych, powiatowych, oddziałach regionalnych i centralach. W wielu przypadkach urzędy dopuszczają złożenie wniosku jedynie za pośrednictwem profilu zaufanego z podpisem elektronicznym, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nieliczne urzędy dopuszczają osobiste składanie wniosków w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem tzw. wrzutni. O ile przy składaniu wniosków bywa, że jest kilka możliwości na ich złożenie, to zdecydowana większość urzędów i instytucji wydaje rolnikom dokumenty tylko za pośrednictwem poczty. Niestety wiąże się to z co najmniej kilkudniowym, a najczęściej 2-3 tygodniowym okresem oczekiwania. Tak przyjęte przez urzędy zasady, stanowią dla rolników chcących uczestniczyć w przetargach na dzierżawę w KOWR bardzo duże utrudnienie, a niejednokrotnie przeszkodę w uzyskaniu na czas wymaganych dokumentów. Czas jest tutaj kluczowy, bo w procedurze przetargowej prowadzonej w KOWR jest ściśle określona data, do której rolnik może składać dokumenty, a jej przekroczenie powoduje, że jest on bezwzględnie i bez możliwości wniesienia odwołania wykluczany z udziału w danym przetargu. Należy przy tym podkreślić, że terminy określane przez KOWR nie są wynikiem wewnętrznych uregulowań czy decyzji, a wprost wynikają z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Obecnie część urzędów i instytucji stopniowo otwiera swoje biura dla rolników, jednak przywrócenie normalnego funkcjonowania wymaga czasu. Zważywszy na to, że z uwagi na sytuację epidemiczną procedury przetargowe w KOWR były kontynuowane w ograniczonym zakresie, ale obecnie są one na nowo wszczynane i należy spodziewać się, że będzie ich dużo, konieczne jest usprawnienie wydawania rolnikom dokumentów i zaświadczeń, niezbędnych w tej procedurze. Dlatego Zarząd DIR apeluje, aby we wszystkich podległych Państwu jednostkach, przy zachowaniu maksymalnych zasad bezpieczeństwa, przywrócić możliwość osobistego składania oraz odbioru dokumentów i zaświadczeń przez rolników. Liczymy na pełne Państwa zrozumienie oraz wdrożenie rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla rolników.

REKLAMA