aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

pupOsoby, którym w 2019 roku wypłacono zasiłek dla bezrobotnych lub dodatek aktywizacyjny zapraszamy do odbioru PIT-11 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6A, Sekretariat II piętro, w godzinach od 8:00 do 15:00 do dnia 21 lutego 2020 r.

 

Warunkiem otrzymania rozliczenia jest potwierdzenie tożsamości osoby na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.

Osoby, którym wypłacono w 2019 r. stypendium z tytułu odbywania stażu lub szkolenia nie otrzymają PIT-11, ponieważ świadczenia te są zwolnione z poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

REKLAMA