aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Gmina Lubawka, w ramach projektu Revival! Rewitalizacja miast historycznych na Dolnym Śląsku i w Saksonii zaprasza na Warsztaty dawnych zawodów. Impreza odbędzie się na rynku w Chełmsku Śląskim 15 września. Początek o godzinie 14:00.

 

Na rynku czynne będą stoiska związane z wykonywaniem konkretnych zawodó czy prac.

Młyno-piekarnia - wytwarzanie mąki na żarnach, lepienie i wypiekanie na blasze podpłomyków.

Warsztat czerpania papieru - zajęcia w trakcie których uczestnicy imprezy nauczą się techniki wykonania papieru czerpanego, na pamiątkę każdy może zabrać własnoręcznie zrobioną kartkę.

Stanowisko wikliniarza – pokaz i warsztat wyrobu przedmiotów z wikliny, możliwość nauczenia się plecenia koszyka i zrobienia drobnego przedmiotu z wikliny na pamiątkę.

Warsztat garncarski i lepienia w glinie – przy użyciu koła garncarskiego warsztat wyrobu naczyń glinianych.

Warsztaty tkackie – wyrób materiału na krośnie pionowym, zajęcia tkackie z dziećmi na drewnianych ramkach, wyplatanie sznureczków.

Warsztat kowala – wykuwanie grotów, drobnych elementów z żelaza na palenisku przy użyciu 200 letniego miecha.

Plac walki na bezpieczne miecze – odgrodzone miejsce gdzie dzieci walczą na bezpieczne miecze.

Zamek do burzenia – makieta namalowanego zamku, do którego dzieci rzucają woreczkami i celują do specjalnie wyciętych ruchomych elementów.

Stanowisko strzelania z bezpiecznych kusz – strzelanie z bezpiecznych kusz dla dzieci do figurek wilków.

Stanowisko strzelania z łuku – tor łuczniczy, strzelanie z łuków historycznych i sportowych.

Polowanie na niedźwiedzia – rzut włócznią do makiety niedźwiedzia.

Stanowisko dla najmłodszych (zabawy sprawnościowe dla dzieci) – układanie budowli z wielkich klocków, karmienie smoka, wyścigi węży, rzut podkową.

Katapulta – strzelanie z bezpiecznej machiny do muru ułożonego z lekkich cegieł (styropian).

Warsztaty dawnych zawodów” organizowane są w ramach projektu REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii, nr: PLSN.01.01.00-DE-0091/17

Chełmsko Śląskie - warsztaty dawnych zawodów

 

REKLAMA