Print

MarciszówWójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 zostały wywieszony oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów, wykaz nr RGKŚ.6840.5.2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Marciszowie lub telefonicznie 75 741 02 08.