aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 2 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta. z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej przy ul. S. Staszica w Kamiennej Górze.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników sądowych.

7. Zamknięcie Sesji.

 

REKLAMA