aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Od 1 sierpnia 2019 roku zacznie obowiązywać ulga w podatku dochodowym (PIT) dla osób do 26. roku życia.

 

Ulga dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.

Istotnym dla skorzystania z przedmiotowego zwolnienia w 2019 r. jest złożenie przez podatnika do 26 roku życia płatnikowi pisemnego oświadczenia, że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody w całości będą zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2020 r. nie jest wymagane oświadczenie. Jeśli podatnik nie złoży takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzyma przy rocznym rozliczeniu za 2019 rok.

 

fot. KAS

 

REKLAMA