aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy informuje producentów rolnych z terenu Gminy Kamienna Góra o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy o oszacowanie strat spowodowanych tegoroczną suszą.

 

W dniu 08.07.2019 r. skierowany został do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2019 r. dostępny jest:

- na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Oddział Rolnictwa i Środowiska pod adresem: https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html ;
- w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 303 II p.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 610 62 76.

Producenci rolni przed złożeniem wniosku do Urzędu proszeni są o ich prawidłowe wypełnienie wspólnie z pracownikami Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kamiennej Górze.

 

Wójt Gminy Kamienna Góra
/-/ Patryk Straus

REKLAMA