aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

sanikomZgodnie z Decyzją WR.RET.070.140.2018.AS Z DN 07.06.2018 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającego taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawka wprowadza zmianę opłat a wodę i ścieki od 11 lipca 2019 do dnia 10.07. 2020r.

 

sanikom

 

REKLAMA