aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraPrzypominamy, że do środy – 12 czerwca trwają w Kamiennej Górze konsultacje społeczne w sprawie budowy przy ul. Krzeszowskiej – część działki nr 18 obręb 8 (nad starym kamieniołomem) w Kamiennej Górze masztu telekomunikacyjnego z funkcją wieży widokowej.

 

Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić ankietę i złożyć ją w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra (Pl. Grunwaldzki 1 – czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30) w terminie do 12.06.2019 godz. 15.00.

Ankiety pobrać można w wersji elektronicznej, m.in. z oficjalnej strony internetowej miasta: www.kamiennagora.pl lub z Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta. Ankieta dostępna jest również w holu krytej pływalni przy ul. Fabrycznej.

POBIERZ ANKIETĘ

Do głosowania zachęca burmistrz Janusz Chodasewicz. Jak mówi: „W sprawach istotnych dla miasta ważne jest, aby mniejszość nie zadecydowała za większość. Dlatego gorąco namawiam do pobrania i wypełnienia ankiety, aby w ten sposób wyrazili Państwo swoją opinię.”

W ankiecie należy udzielić odpowiedzi na pytanie: „Czy popiera Pani / Pan pomysł budowy w Kamiennej Górze przy ul. Krzeszowskiej, powyżej byłego kamieniołomu, na działce należącej do Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 18 obręb 8 masztu telekomunikacyjnego z funkcją wieży widokowej?”, podać swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Podane dane służą potwierdzeniu posiadanego prawa do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

REKLAMA