aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

DCR Kamienna Góra

DCR Kamienna Góra

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra
tel.: +48 75 64 59 600, fax: +48 75 64 59 601

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług transportowych na rzecz Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.

Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2019 r. o godz. 10.00

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych na rzecz Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Oferta jest skierowana zarówno do firm, jak i osób fizycznych. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Oferent może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.

Część I. Świadczenie usług transportowych osób oraz przedmiotów o niewielkich gabarytach, samochodem Oferenta posiadającym przynajmniej trzy miejsca siedzące dla pasażerów.

Usługa polega głównie na przewozie osób, a także na dostawie materiałów do/ze stacji krwiodawstwa w Wałbrzychu oraz Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze, ewentualnie innych miejsc, co wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

Ilość wyjazdów w miesiącu: uzależniona od potrzeb Zamawiającego, średnio ok. 3 000 km miesięcznie.
Dyspozycyjność: przez całą dobę - w dni robocze oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.
Miejsce garażowania/postoju samochodu musi umożliwiać dojazd do siedziby Zamawiającego, w czasie nieprzekraczającym 10 minut, licząc od powiadomienia telefonicznego.
Oferent musi posiadać własny telefon komórkowy.

Część II. Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie:
1) przewozu chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badań diagnostycznych na terenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji (zwanego dalej DCR) oraz w innych podmiotach leczniczych,
2) przewozu chorych w ruchu międzyoddziałowym (w obrębie DCR),
3) przewozu chorych do innych podmiotów leczniczych celem kontynuacji leczenia,
4) transportu chorych z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego, po zakończonym leczeniu do miejsca zamieszkania.

Świadczenie usług będzie realizowane środkiem transportu należącym do Zamawiającego, który posiada niezbędne wyposażenie oraz odpowiada wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa. Od Oferenta wymaga się sprawności fizycznej pozwalającej np. na wniesienie pacjenta na noszach do mieszkania (z udziałem drugiej osoby). Oferent musi posiadać własny telefon komórkowy. Usługa będzie realizowana na podstawie zgłoszeń telefonicznych na numer Oferenta, w dni robocze Zamawiającego.

Na podstawie danych historycznych Zamawiający informuje, że średni miesięczny czas pracy kierowcy to ok. 80 godzin (ok. 1 200 km).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Szpitala: www.dcr.org.pl w zakładce Aktualności > Zamówienia Publiczne.

DCR Kamienna Góra

 

 

 

 

REKLAMA