aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Twój e-PIT

Aktualizacja 10.04. - wszystkie kubki zostały rozdane!
Dla pierwszych 40 osób, które wezmą udział w promocji usługi Twój e-PIT, poprzez udostępnienie w mediach społecznościowych linku ze strony powiatowa.info, przewidziany jest stylowy kubek. Dowodem udostępnienia jest np. zdjęcie na telefonie lub wydruk, screen.
Kubek można odebrać w pokoju nr 5 Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze.
Szczegóły promocji poniżej w regulaminie.

 

Twój e-PIT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze zachęca do promowania nowej usługi "Twój e-PIT". Wystarczy udostępnić ten artykuł w mediach społecznościowych.

"Twój e-PIT" to nowy sposób składania rocznego rozliczenia przez podatników. Coroczne PIT-y przygotowali pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej. Wystarczy wejść na stronę internetową, zalogować się, sprawdzić poprawność danych i zatwierdzić przygotowany dokument. Roczne rozliczenie można złożyć w kilka minut.
• ZWROT PODATKU DO 45 ZAMIAST 90 DNI! (tylko w usłudze Twój e-PIT)
• OSZCZEDZASZ CZAS! – nie trać go wypełniając samemu PITa, nie wystawaj w kolejkach żeby go złożyć
• ZAWSZE PRAWIDŁOWE ROZLICZENIE!

 

Zachęcając znajomych do korzystania z tego rozwiązania można otrzymać kubek.
Wystarczy tę informację udostępnić na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Regulamin Promocji:

1) Organizator:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze

ul. Papieża Jana Pawła II 18

58 – 400 Kamienna Góra

2) Cel:
promocja i rozpowszechnianie informacji o usłudze Twój e–PIT

3) Przebieg:

• udział w Promocji nie jest ograniczony wiekowo i jest całkowicie dobrowolny,

• aby wziąć udział w Promocji należy udostępnić informację promującą nową usługę zamieszczoną na stronie www.powiatowa.info lub facebook: powiatowa informacja, na dowolnych mediach społecznościowych, a następnie przyjść do urzędu z dowodem udostępnienia i odebrać kubek (dowodem udostępnienia jest np. zdjęcie na telefonie lub wydruk, screen)

• dla pierwszych 40 osób, które wezmą udział w Promocji przewidziany jest stylowy kubek
• kubek można odebrać w pokoju nr 5 Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze

• Promocja trwa do wyczerpania kubków
• konto użytkownika mediów społecznościowych, na którym udostępniona będzie niniejsza Promocja, musi być aktywne minimum 1 miesiąc

4) Informacje techniczne:
Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dla celów przeprowadzenia Promocji, jego promocji oraz w związku z wydaniem kubka.
Informuje się, że prezentowane informacje są ogólne, nie są skierowane do konkretnego klienta/podatnika, nie stanowią interpretacji podatkowych i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia ewentualnych roszczeń indywidualnych.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Organizator Promocji będzie przetwarzał następujące dane:
Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym
Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania.
Państwa prawa:
Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych np. w komentarzach,
c) prawo do usunięcia danych, np. usunięcia komentarzy, usunięcia wiadomości oraz cofnięcia subskrypcji profilu,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Informacje o źródle danych
Państwa dane uzyskujemy od Państwa

Niezależnie od powyższego zachęcamy wszystkie podmioty, instytucje i organizacje, zainteresowane przeprowadzeniem w swoich siedzibach spotkania informacyjnego w zakresie usługi Twój e-PIT, o zgłaszanie takich potrzeb w siedzibie Urzędu Skarbowego – pokój nr 7 lub telefonicznie 75 744 93 60.

Twój e-PIT