aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraDyżury radnych Rady Miasta Kamienna Góra - styczeń 2019

Piątek godz. 14.30 – 15.30 pokój nr 202

4 stycznia 2019 r.
radny Jacek Bruździak
- Członek Komisji Spraw Społecznych

11 stycznia 2019 r.
radny Andrzej Grzyb
- Członek Komisji Rewizyjnej
- Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

18 stycznia 2019 r.
radna Regina Komorowska
- Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
- Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

25 stycznia 2019 r.
radna Danuta Kurnyta
- Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
- Członek Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju

REKLAMA