aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraDyżury radnych rady miasta Kamienna Góra we wrześniu 2018. Dyżury odbywają się w piątki w godzinach 14.30 – 15.30 w pokoju nr 202

 

07.09.2018
Radna Zofia Kolat
• Przewodnicząca Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju
• Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

14.09.2018
Radna Regina Komorowska
• Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
• Członek Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju

21.09.2018
Radna Danuta Kurnyta
• Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
• Członek Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju

28.09.2018
Radny Jan Maciaś
• Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
• Członek Komisji Regulaminowej