aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu x 3 4 5 6 7 8 9 materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog 12 13 14 15 x 17 18 19 20

Sanikom LubawkaPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce informuje, że w dniu 03.07.2018 na stronie BIP WODY POLSKIE została opublikowana Decyzja WR.RET.070.140.2018/A5 REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU , zatwierdzająca ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ‘Sanikom” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubawka na okres 3 lat.

 

Taryfy są dostępne ;
1. w siedzibie firmy w biurze obsługi klienta
2. oraz na stronie BIP WODY POLSKIE