aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraGmina Miejska Kamienna Góra otrzymała dofinansowanie na zadanie polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta. Pozyskane na ten cel środki będą do wykorzystania w 2018 roku.

 

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach gminnych programów usuwania wyrobów zawierających azbest na rok 2018.

Wniosek o dofinansowanie został złożony na postawie deklaracji mieszkańców miasta. Na podstawie zapytania ofertowego wybrano firmę Środowisko i Innowacje Sp. z o.o zs. przy ul. Młynarskiej 15, w Warszawie. Termin zakończenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest określono na dzień 31 lipca 2018 r.