aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraAUrząd Miasta Kamienna Góra informuje, że z dniem 1 marca 2018 r. zaprzestaje funkcjonować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wł. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze.

 

Zwracamy się o korzystanie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM przy ul. Towarowej 49 w Kamiennej Górze.